Home

Nieuwe labcode in de strijd tegen resistente bacteriën

Antibioticaresistentie (ABR) is een bedreiging voor de volksgezondheid. Als er niet effectief wordt opgetreden, brengen simpele operaties onaanvaardbare inf ...
0

Big data voorspellen suïcide en griep

Een suïcidepoging valt tamelijk goed te voorspellen op basis van big data. Het verloop van een griepgolf ook. Maar het is niet met één druk op de knop gereg ...
0

Informatieberaad start PR-offensief over nationale doelstellingen e-health

De doelen van voormalig VWS-minister Schippers op het gebied van e-health, lijken niet te worden gehaald. Om de nieuwe outcomedoelen kracht bij te zetten, b ...
0

E-mailen, chatten en digitaal piano spelen met je brein

Patiënten die volledig verlamd zijn, bijvoorbeeld door ALS of een dwarslaesie, kunnen met behulp van een sensor in de hersenen de cursor van een tablet bedi ...
0