ICT infrastructuur

13 Nederlandse ziekenhuizen hebben nog geen patiëntportaal

© goodluz / stock.adobe.com

Bij 60 van de 73 Nederlandse ziekenhuizen kunnen patiënten hun medische gegevens via een patiëntportaal online inzien. Vorig jaar was dit mogelijk bij 49 ziekenhuizen. Het gebruik van de portalen blijft echter achter.

Dit blijkt uit een jaarlijkse onderzoek van expertisecentrum Nictiz op hoeonlineisjouwziekenhuis.nl.

De gedachte achter online inzage is dat patiënten op die manier meer inzicht krijgen in hun gezondheid. Dit omdat ze beschikken over hun eigen patiëntgegevens, zoals uitslagen van bloedonderzoek.

Bij 44 van de 60 portalen kunnen patiënten hun medicatieoverzicht inzien. Patiënten kunnen wijzigingen op hun medicatieoverzicht daarnaast bij 9 ziekenhuizen online aanvragen. Dit aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 2018. Patiënten kunnen wel vaker herhaalrecepten aanvragen. Dit kan bij ruim een kwart van de ziekenhuizen met een patiëntportaal.

Onderzoeksresultaten via patiëntportaal

Vrijwel alle ziekenhuizen met een portaal bieden inzicht in onderzoeksresultaten, zoals bloedonderzoek. Patiënten kunnen bij 59 van de 60 patiëntportalen hun laboratoriumresultaten inzien. Bij 52 ziekenhuizen kunnen zij verslagen van beeldvormend onderzoek en radiologie inzien. Geen enkel ziekenhuis biedt echter inzage in röntgenfoto’s en MRI-scans aan. Vorig jaar kon dit nog bij 4 ziekenhuizen.

De ontwikkeling van de patiëntportalen is een gevolg van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). In de praktijk blijkt het gebruik van de portalen echter tegen te vallen. Onderzoek van Nictiz wees vorig jaar uit dat gemiddeld 12,5 procent van de patiënten gebruik maakt van een portaal. Dat is voldoende om de VIPP-doelstellingen te halen, maar door veel betrokkenen wordt dit cijfer toch als laag beschouwd.

Reacties