Privacy en security

AVG belemmert toegang huisartsen tot patiëntgegevens ziekenhuizen

Natali_Mis / Getty Images / iStock

Huisartsen beklagen zich over een verslechterde toegang tot ziekenhuisportalen. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is dit mede te wijten aan de privacywetgeving.

Volgens de LHV hebben door het hele land ziekenhuizen hun beleid rond gegevensuitwisseling met andere zorgverleners gewijzigd. Daardoor krijgen huisartsen niet of moeilijker toegang tot medische gegevens van patiënten die bij hen ingeschreven staan.

De LHV uitte in maart al vergelijkbare klachten. Sindsdien is de situatie er volgens de huisartsenvereniging niet beter op geworden. “Zoals we eerder al onder de aandacht hebben gebracht, horen wij vanuit meerdere plekken in het land dat de toegang van huisartsen tot ziekenhuisportalen is verslechterd”, aldus de LHV. “Daardoor kunnen huisartsen geregeld niet meer de medische gegevens inzien van de patiënten die zij naar het ziekenhuis hebben verwezen.”

Zo kan een huisarts niet bij onderzoekuitslagen. Ook krijgt hij of zij pas zicht op behandelingsafspraken met de patiënt als de medisch specialist terugkoppelt. De LHV wijst op het risico dat door dit alles onnodige vertraging en dubbel werk optreedt.

Toestemming patiënt

Een belangrijke boosdoener is volgens de LHV de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die eind mei van kracht is geworden. Als gevolg hiervan hebben veel ziekenhuizen hun privacy-beleid aangescherpt. Het delen van medische gegevens mag vaak alleen nog met expliciete toestemming van de patiënt.

De LHV zegt te hechten aan een zorgvuldige omgang met medische gegevens. Maar de huidige regels voor gegevensuitwisseling in de zorg lijken nu soms strijdig met goede patiëntenzorg. “Inzicht in de actuele medische gegevens is van groot belang om goed te kunnen inspelen op de gezondheidstoestand van de patiënt”, aldus de LHV.

Andere klacht huisartsen

Een andere klacht van de huisartsen betreft het groeiende uitvraag van digitale informatie door derden. Huisartsen zijn bezorgd over het gemak waarmee andere partijen -rechtstreeks of via de patiënt- vragen om informatie uit het medisch dossier. Met het behandelen van dergelijke verzoeken is vaak veel tijd gemoeid. Omdat het gaat om een gerichte selectie van gegevens, kan de huisarts dit met één druk op de knop regelen. Ook krijgt hij deze inspanningen veelal niet meer vergoed, omdat de patiënt of zijn juridisch vertegenwoordiger,  op grond van de AVG recht heeft op kosteloze informatieverstrekking.

Zorgen over misbruik

Huisartsen maken zich ook zorgen over wat er met de verstrekte gegevens gebeurt. LHV-leden zien een toename van verzoeken vanuit letselschadeadvocaten en rechtsbijstandverleners. “Het recht op kosteloze inzage door de patiënt zelf lijkt dus in toenemende mate te worden gebruikt als financieel voordeel voor dit soort commerciële partijen”, aldus de LHV. “En de vraag is of patiënten wanneer zij toestemming geven altijd kunnen weten waar deze gegevens vervolgens terechtkomen en waarvoor ze worden gebruikt.”

Reacties