ICT infrastructuur

Beheerder LSP: ‘Inschrijving weigeren is je goed recht’

Het delen van medische gegeven via het Landelijk Schakelpunt (LSP) is vrijwillig. Als je niet mee wilt doen, is dat je goed recht. Dat zegt Alf Zwilling van beheerder VZVZ naar aanleiding van onderzoek van het CBS.

Het onderzoek van het CBS wijst uit dat 5 procent van de volwassen Nederlandse bevolking expliciet toestemming heeft geweigerd voor het delen van medische gegevens via het LSP. De belangrijkste redenen om te weigeren zijn zorgen over privacy en gebrekkige beveiliging. Ook speelt angst voor misbruik van de gegevens door zorgverleners of externe partijen een rol. Van de volwassenen die niet deelnemen aan het LSP, geeft 14 procent aan bezwaar te hebben tegen uitwisseling van gegevens.

Toestemming

De volwassenen die wel toestemming hebben gegeven voor het delen van hun medische gegevens, maken zich in meerderheid (70 procent) wel zorgen dat onbevoegden inzage krijgen in hun medisch dossier via het LSP. Het gaat daarbij om zorgverzekeraars, aanbieders van levensverzekeringen, hypotheekverstrekkers en werkgevers. Ondervraagden maken zich zorgen over mogelijke premieverhogingen, weigeringen van (aanvullende) verzekeringen, privacyschending en het mislopen van vergoedingen voor gemaakte kosten.

Alf Zwilling: 1,5 miljard berichten

‘Deze cijfers sluiten aan bij eerdere onderzoeken op dit vlak, onder meer van Nivel en de Patiëntenfederatie,’ zegt Alf Zwilling. Hij is woordvoerder van VZVZ, de beheerder van het LSP. ‘Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We hebben in meer dan zes jaar tijd ruim 1,5 miljard berichten verstuurd zonder dat zich problemen hebben voorgedaan. 13,5 miljoen Nederlanders hebben zich ingeschreven. Alleen zorgverleners met een directe behandelrelatie hebben toegang tot de gegevens. Verzekeraars, banken en werkgevers hebben geen toegang tot het systeem. Maar toch blijven er altijd mensen die het niet vertrouwen.’

Jonge mensen

De angst voor privacy concentreert zich veelal in de grote steden, aldus Zwilling. ‘Dat heeft twee redenen. De eerste is het grote aandeel van relatief jonge en gezonde mensen in de stad. Angst voor privacy is meer iets van gezonde dan van zieke mensen, zo blijkt in de praktijk. Als je ziek bent, wil je goed worden geholpen. Een wat minder concrete angst voor de veiligheid van je medische gegevens speelt dan minder een rol.’

De tweede reden heeft te maken met de etnische achtergrond van stadbewoners. Mensen met een niet-westerse achtergrond maken bijna tweemaal zo vaak bezwaar tegen uitwisseling van hun gegevens als mensen met een westerse achtergrond, blijkt uit het onderzoek van het CBS. ‘We proberen deze groep via contactpersonen direct te benaderen en en nut en noodzaak van toestemming toe te lichten.’

Persoonlijke afweging

Niettemin is het onvermijdelijk dat een bepaalde groep mensen niet te overtuigen is, aldus Zwilling. ‘Uit de meeste onderzoeken wordt duidelijk dat het daarbij om zo’n 15 procent van de bevolking gaat. Ik wil graag benadrukken dat dit hun goed recht is. Opname in het LSP is vrijwillig. Als je op grond van wat voor argument dan ook besluit om niet mee te doen, dan is het dat een persoonlijke afweging waar wij niet moeten intreden.’

Reacties