ICT infrastructuur

Belangenvereniging cardiologen wil digitale zorg stimuleren

DragonImages / Getty Images / iStock

Digitale zorg kan veel betekenen voor chronisch zieken. Grootschalige invoering lukt echter alleen als barrières worden geslecht en betrokkenen een gezamenlijke strategie volgen, aldus cardioloog Enrico Caiani.

Caiani geeft hiervoor namens de European Society of Cardiology (ESC) een aanzet in een position paper.

“Technologie is onontbeerlijk om bij een gebrek aan geld en een tekort aan artsen, toch goede zorg te kunnen blijven bieden aan een toenemend aantal patiënten met chronische ziekten”, zo schetst Caiani, voormalig voorzitter van de ESC e-Cardiology-werkgroep, het belang van digitale zorgtoepassingen. Maar grootschalige invoering lukt volgens hem alleen als nationale wetgevende instanties, industrie, ziekenhuizen, artsen en patiëntenorganisaties een gezamenlijke strategie volgen.

Belemmering

In het artikel in het European Journal of Preventive Cardiology, geeft Caiani eerst een overzicht van de barrières die grootschalige introductie van digitale zorg in de weg staan:

 • De ontwikkeling van digitale zorgtoepassingen is te veel technisch gedreven en gebeurt onvoldoende samen met de patiënt. Daardoor zijn toepassingen vaak te complex voor patiënten.
 • Zorgprofessionals denken dat het veel tijd kost om de inkomende data van patiënten te beoordelen en feedback te geven. Zij zien de digitale zorg eerder als een extra service dan als noodzakelijk onderdeel van de zorg die ze bieden.
 • Op juridisch en ethisch vlak zijn er zorgen over de privacy, veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens die patiënten digitaal delen met hun zorgverleners.
 • Op operationeel gebied zijn digitale zorgtoepassingen vaak niet goed aangesloten op of compatibel met de informatiesystemen van huisartsen of ziekenhuizen. Gegevens van telemonitoring kunnen dan niet worden verwerkt.
 • Op financieel gebied ontbreekt het aan een goede bekostiging van de digitale gezondheidszorg. Zorgpaden moeten daarvoor worden aangepast. Bovendien dekken de vergoedingen vaak alleen de kosten van de zorg en niet van de ontwikkeling van de technologie.

Oplossing

Om ervoor te zorgen dat digitale zorg meer wordt omarmd geeft Caiani verschillende adviezen aan alle betrokkenen:

 • De industrie moet de effectiviteit en veiligheid van een toepassing kunnen aantonen en de privacy van gebruikers kunnen garanderen;
 • Appstores moeten apps voor publicatie controleren en duidelijk aangeven welke apps geschikt voor medische toepassing zijn.
 • Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van digitale zorgtoepassingen zorgt voor meer bewijs voor de noodzaak van vergoeding;
 • Patiëntenorganisaties moeten duidelijk maken waar patiënten behoefte aan hebben en zich aanbieden voor co-creatie zodat digitale zorgtoepassingen ook bruikbaar zijn voor patiënten.
 • Zorgprofessionals moeten bewezen digitale zorgtoepassingen opnemen in hun richtlijnen en in overige richtinggevende documenten aandacht besteden aan digitale gezondheidszorg.
 • Zorginstellingen moeten digitale zorg integreren in nieuwe zorgpaden.

Cardiologie

Voor de incorporatie van digitale gezondheidszorg in de cardiologie geeft Caiani een aantal specifieke adviezen. Deze zijn voor andere medisch specialismen vergelijkbaar.

 • Digitale zorg moet onderdeel uitmaken van het kerncurriculum van cardiologen in Europa
 • De ESC -werkgroep Digital Health coördineert en begeleidt andere ESC-werkgroepen bij het maken van opleidingsmateriaal voor cardiologen;
 • Ontwikkeling van een certificeringsprogramma voor cardiologen die digitale zorg willen bieden;
 • Betrekken van relevante patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van digitale zorgactiviteiten;
 • Zorgen voor een afvaardiging van cardiologen in task forces of groepen van stakeholders bij (politieke) discussies over regelgeving omtrent digitale gezondheidszorg. Om de acceptatie in de klinische praktijk te verzekeren en als tegenwicht van industrie-afvaardigingen.

Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van digitale zorg

Reacties