Big data en kunstmatige intelligentie

Beslissingsondersteuning via Oncoguide

Rost-9D / Getty Images / iStock

De oncologie ontwikkelt zich razendsnel. Richtlijnen worden aangepast en nieuwe zien het daglicht. Welke behandeling is voor welke patiënt het beste? Integraal Kankercentrum Nederland werkt samen met zorgprofessionals aan Oncoguide, een op IT gebaseerde beslissingsondersteuning.

‘Een dokter kan onmogelijk alle data en kennis uit medische literatuur en databases in zijn hoofd hebben. Elke dag komen er nieuwe data bij. Om arts en patiënt te helpen in het maken van beslissingen omtrent de behandeling, is technologie een onmisbaar hulpmiddel’, aldus Xander Verbeek, hoofd innovatie bij IKNL.

IKNL startte ermee in 2014. De door artsen en andere zorgprofessionals zelf opgestelde landelijke richtlijnen waren het uitgangspunt. In die richtlijnen staat voor verschillende soorten kanker beschreven hoe een arts diagnostiek moet doen en hoe hij een bepaalde tumor moet behandelen.

Ervaringen met het gebruik

Door kenmerken van de patiënt en/of ziekte in te voeren in de Oncoguide app of website, ontstaan er gerichte aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling met eventuele alternatieven. Knooppunten in de beslisbomen representeren patiënt- of ziektekenmerken. De takken representeren de mogelijke uitkomsten daarvan en de bladeren de aanbevelingen voor zorg.

Een van de artsen die Oncoguide al gebruikt, is Ignace de Hingh, chirurg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij houdt zich met name bezig met dikke darmkanker en alvleesklierkanker. Ook is hij medisch adviseur bij het IKNL. ‘Oncoguide gebruik ik nu nog incidenteel. Weet ik niet of ik linksom of rechtsom moet gaan bij een beslissing over een behandeling, dan pak ik Oncoguide erbij. In het stroomdiagram – een schematische voorstelling van een proces – zie ik heel gemakkelijk wat het advies volgens de richtlijn is.’

Dikkedarmkanker

Stel: een patiënt heeft dikkedarmkanker. ‘Tijdens de follow-up na een operatie wil ik bijvoorbeeld weten, wanneer hij weer een nieuwe endoscopie moet krijgen. Daarvoor kan ik nu Oncoguide raadplegen. Het systeem geeft mij dan het advies over de termijn waarop dat moet plaatsvinden. Het antwoord heb ik veel sneller dan wanneer ik een richtlijn met vele alinea’s en paragrafen door moet lezen. Het mooie is, in Oncoguide zie ik welke afslag ik neem en hoe het advies tot stand komt. Ik krijg geen advies uit het niets.’

In de toekomst verwacht de Hingh, dat Oncoguide standaard in het multidisciplinair overleg (MDO) gebruikt gaat worden. ‘De overwegingen om tot een besluit te komen worden steeds ingewikkelder. Oncoguide is uitermate geschikt om alle nieuwe richtlijnen en bijvoorbeeld prognostische biomarkers in te passen in de besluitvorming. Het zorgt ervoor dat er elke keer een door richtlijnen ondersteund besluit uitkomt.’

Sommige artsen zijn bang voor ‘kookboekgeneeskunde’: er komt een advies uit de computer, waar vervolgens niet meer van afgeweken kan worden.’ Maar een van de sterke punten van Oncoguide is juist, dat de arts gemotiveerd van de richtlijn af kan wijken en de overweging daarvoor vastlegt. Die kennis – die nu vrijwel geheel ontbreekt – kunnen we in de toekomst gebruiken om nog beter inzicht in de zorg voor de patiënt te krijgen.’

Lees dit artikel verder in Zorgvisie ICT Magazine

Reacties