ICT infrastructuur

Bestuurders over digitale transformatie, apen en koalaberen

© wladimir1804 / stock.adobe.com

Wat staat de ziekenhuizen te wachten op het gebied van zorg-ict en e-health, en hoe kunnen bestuurders daar richting aan geven? Die vragen stonden centraal in een rondetafelgesprek met drie bestuurders.

Hoe ga je in de praktijk om met data? Hoe steek je als ziekenhuis in op uitkomstgerichte zorg? En hoe is het geregeld met het toezicht en de governance

Daarover ging een rondetafelgesprek op Zorgvisie met de ziekenhuisbestuurders Michel Foppen (Elkerliek Ziekenhuis), Eric Kroon (Deventer Ziekenhuis) en Janine Oosting (IJsselland Ziekenhuis). Gastheren waren Patrick van Eekeren en Jan Houben van M&I/Partners.

Apen en koalaberen

Dat datagedreven werken forse impact zal hebben op de zorg, daarover was iedereen aan tafel het eens. Evenals over het feit dat daarvoor nog veel obstakels uit de weg geruimd moeten worden.

Een van de problemen betreft bijvoorbeeld de analyse van zorgdata en de toepassing van Artificial Intelligence. Ook al zijn machines over het algemeen goed in het herkennen van patronen, ze maken soms evidente fouten.

‘Ik zag laatst een presentatie waarin een AI-systeem de verschillen moest aanduiden tussen verschillende apen’, vertelt Janine Oosting. ‘Op een van die foto’s was geen aap te zien maar een koalabeer. Een mens ziet dat direct, maar een machine niet. Die gaat wanhopig op zoek naar aapachtige kenmerken van de koalabeer, en ziet het wezen van het verschil tussen de diersoorten over het hoofd. Je moet er niet aan denken dat IBM Watson zo’n vergissing maakt met jouw tumor als de radioloog even niet meekijkt.’

Koppelen medische gegevens

Dichter bij huis blijkt het koppelen van medische gegevens een probleem. Oosting: ‘In het ziekenhuis zelf zijn er weinig problemen. Maar zodra je extern wilt uitwisselen, gaat het mis. Met de huisartsen in onze regio is uitwisseling nog altijd nauwelijks mogelijk, en gek genoeg geldt hetzelfde voor de ziekenhuizen waarmee we veel samenwerken.

‘We hebben nota bene allemaal dezelfde epd-leverancier, en toch gaat het moeizaam. Zelfs de gemeenschappelijke poli die we met vier ziekenhuizen hebben opgezet op de locatie van het Havenziekenhuis, ondervindt daar hinder van. Wat dat betreft was afschieten van de Wet op het landelijk epd, een paar jaar geleden, een gemiste kans.’

Landelijk Schakelpunt

Voor deze wet kwamen nieuwe initiatieven in de plaats. Programma’s als Registratie aan de bron, het Landelijk Schakelpunt en regionale zorgnetwerken zoals Rijnmondnet lossen dit probleem echter maar deels op, aldus de ziekenhuisbestuurders aan tafel. ‘De manier van registreren is bijvoorbeeld een groot probleem’, signaleert Eric Kroon.

‘Dat begint al op het meest basale niveau. Er zijn bijvoorbeeld legio manieren om bloeddruk vast te leggen. Als het zelfs lastig is om dergelijke schijnbaar eenvoudige zaken te regelen, dan moet je toch vaststellen dat het, ondanks alle goede bedoelingen en ondanks alle potentie van e-health, technologieën en zorg-ict, nog wel even kan duren.’

Regierol overheid

Een grotere regierol van de landelijke overheid is gewenst, daarover zijn de bestuurders het eens. Bijvoorbeeld bij de standaardisatie van medische gegevens. Al roept Eric Kroon de vraag op voor hoe lang dat nog nodig zal zijn. ‘Software wordt zo snel zoveel slimmer, dat zorginformatiesystemen straks wellicht hun weg kunnen vinden in ongestructureerde data.

‘Niet zover van ons ziekenhuis in Deventer is een bedrijf gevestigd dat data ontsluit uit alle mogelijke activiteiten en processen. Zij zetten als het ware een datastekker op een epd, en halen daar informatie uit op waar zorgverleners baat bij hebben. Als ik het goed heb begrepen, zijn er al zo’n 25 ziekenhuizen klant. Ook dat kan ingrijpende gevolgen hebben.’

Lees het hele artikel op Zorgvisie

 

Reacties