Big data en kunstmatige intelligentie

Big data en AI helpen bij investeren in zorgpanden

stock.adobe.com

Zorgvastgoed wordt vaak gezien als een goede investering, maar hoe bepaal je wat rendabel is en wat niet? Investeerder Annexum past daarvoor grootschalige data-analyse toe.

Annexum heeft zo’n 800 miljoen euro aan beheerd vermogen, verdeeld over objecten in kantoor-, winkel-, zorg- en supermarktvastgoed. Voor een nieuwe groeifonds zoekt Annexum zorgpanden met een waarde tussen de 2 en 10 miljoen euro.

De fondsbeheerder ziet onder meer kansen bij zorgpanden die nu nog in eigendom van woningcorporaties zijn. Circa 30 procent van de gezondheidscentra in Nederland is eigendom van woningcorporaties en instellingen. De verwachting is dat deze de komende jaren een groot deel van hun zorgvastgoed verkopen.

Annexum en Careinvest

Voor de data-analyse is Annexum een samenwerking aangegaan met Careinvest. Careinvest verzamelt en analyseert onder meer data over zorginstellingen, overheidsbeleid en demografische gegevens. ‘Op basis van deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld een inschatting maken van de lokale bevolking en haar zorgbehoefte’, licht Huib Boissevain van Annexum toe in Zorgvisie. ‘Vervolgens kijken we naar het bestaande aanbod en waar nog vraag is. Dat kan voor vandaag, maar ook bijvoorbeeld voor de komende tien jaar.’

Goede analyse

Een goede analyse van de data is volgens Boissevain noodzakelijk, omdat de zorg veelzijdig en complex is. ‘De zorg is grofweg in te delen in zo’n 25 subgebieden’, aldus Boissevain. ‘Geestelijk en lichamelijk, korte en langdurige zorg, intramuraal of extramuraal en daarbinnen zijn weer specifieke onderdelen. Deze vormen van zorg raken verschillende delen van de bevolking. De huidige situatie is vaak niet zo moeilijk om in te schatten. Je hoeft bij wijze van spreken maar te kijken hoe lang de wachtlijsten ergens zijn, als je verder wilt kijken wordt het ingewikkelder. Met behulp van data-analyse en andere meettechnieken kunnen we beoordelen of de investeringsproposities die bij ons worden ingediend, verstandig zijn.’

Reacties