Medische Technologie

Bionische hand geeft natuurlijk gevoel geamputeerde hand terug

Natali_Mis / Getty Images / iStock

Italiaanse en Zwitserse onderzoekers ontwikkelden een handprothese waarmee gebruikers de tastzin van de hand terugkrijgen. De bionische hand is getest bij twee patiënten. Hun handen functioneerden weer als die van gezonde mensen.

De bionische hand is ontwikkeld door onderzoekers van kennisinstituten in Lausanne en Pisa. Zij verbeterden de traditionele handprothese. Hierbij geven de armspieren bij aanspanning elektrische signalen door aan elektrodes in de prothese.

Dit geeft mensen weliswaar controle over de spierbewegingen van de hand, maar ze moeten daarbij steeds goed kijken naar wat ze doen. Dit omdat zij via de prothese geen ‘gevoelsinformatie’ krijgen. Dit zorgt voor een onnatuurlijk gevoel. Alsof de prothese niet echt deel uitmaakt van het lichaam.

Elektroden in de stomp

Met de bionische hand is deze gevoelsinformatie er wel. Gebruikers krijgen een indruk van de vorm, positie en grootte van een voorwerp op een tafel zonder ernaar te kijken. Deze techniek van de gevoelssubstitutie is gebaseerd op intraneurale stimulatie. Hierbij wordt tegelijk feedback over de positie van de hand en de tastzin gegenereerd.

Elektroden in de stomp van de geamputeerde hand zenden daarvoor elektronische pulsen uit. De hersenen zijn in staat om deze informatie te combineren. Gebruikers leren met training geleidelijk de pulsen te vertalen in informatie over positie en tastzin.

Twee patiënten hebben de bionische hand getest. De resultaten waren vergelijkbaar met die van gezonde mensen. Met de gelijktijdige informatie over de positie van de hand en het gevoel in de hand konden ze niet alleen de vorm maar ook de grootte van vier objecten met grote zekerheid vaststellen.

Vermindering fantoompijn

De bionische hand gaat een stap verder dan experimenten met VR die aan het UMCG worden uitgevoerd. Deze experimenten moeten de fantoompijn bestrijden die kan optreden na de amputatie van een arm of een been.

Tijdens de behandeling beweegt de patiënt zijn fantoomarm of -been op een beeldscherm. Dit doet hij of zij door de betrokken spieren in de arm- of beenstomp aan te spannen. Hierbij spelen elektroden op de stomp eveneens een rol. Zij sturen het virtuele lichaamsdeel op het scherm aan.

Deze virtuele training reactiveert het deel van de hersenen voor het maken van bewegingen van de geamputeerde arm of het been. Dit levert in veel gevallen een soms aanzienlijke vermindering van fantoompijn op.

Reacties