Medische Technologie

Bruins wijst op risico kostenstijging als gevolg van medtech

Foto: Ministerie van VWS/ Phil Nijhuis

In potentie kan medische technologie kostenbesparend zijn, schrijft minister Bruins voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Maar toch laten historische data zien dat de afgelopen jaren de sterkste kostenstijging plaatsvond bij zorg met veel technologische innovatie.

Dit kostenopdrijvende effect is volgens Bruins voor een belangrijk deel het gevolg van een ‘gebrek aan procesinnovatie’. De minister doelt hiermee op het Nederlandse model van een open basispakket. Dit maakt het mogelijk dat de zorgverzekering nieuwe zorgvormen zonder tussenkomst van de overheid vergoedt.

De keerzijde hiervan, aldus Bruins in zijn brief aan de Tweede Kamer, is dat nieuwe technologie het basispakket instroomt zonder dat de (kosten)effectiviteit en klinische meerwaarde voldoende duidelijk is. ‘Daarmee lopen we het risico dat onbewezen nieuwe MedTech de betaalbaarheid en kwaliteit van de verzekerde zorg juist onder druk zet. Dit fenomeen wordt aangeduid als ‘technology creep’. Dat vraagt om processen die dit kunnen beheersen.’

Bruins: actieve rol

De brief van Bruins is bedoeld om duidelijk te maken wat de aanpak van de overheid wordt op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen, e-health en zorg-ict. De minister pleit voor een actieve rol van de overheid.

Deze rol is wat hem betreft tweeledig. Enerzijds wil hij regelgeving en financiële kaders zo inrichten dat voortgang mogelijk wordt. Bruins is hier al mee bezig. Recentelijk gaf hij aan wetgeving voor te bereiden die zorgverleners en zorginstellingen verplicht tot digitale dossiervoering en elektronische gegevensuitwisseling.

Anderzijds wil Bruins partijen samenbrengen, het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit stimuleren en goede voorbeelden helpen implementeren en opschalen. Hij wil hierbij aansluiten op bestaande programma’s zoals De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Pgo’s ontbreken

Opvallend in de brief van Bruins is dat de persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) nauwelijks aan bod komen. Dit terwijl het ministerie van VWS hier al enige tijd sterk op inzet. Zo was er een flink overtekende subsidieregeling. Bovendien nam Bruins onlangs ruim de tijd om de twee pgo’s die als eerste voldeden aan de noodzakelijke MedMij-standaarden, uitgebreid in het zonnetje te zetten.

Niettemin worden de pgo’s in de veertien pagina’s van de brief slechts eenmaal terloops genoemd. Strikt genomen is dat juist, want de visiebrief gaat over wetgeving voor zorgaanbieders en hun leveranciers. Dit is een andere wereld dan die van de pgo’s. Tegelijkertijd krijgen die twee werelden natuurlijk wel veel met elkaar te maken.

Dit alles wekt de schijn dat Bruins en het ministerie van VWS nog denken in gescheiden segmenten. Maar uiteindelijk zal er ook wetgeving moeten komen over de pgo’s. En dan niet alleen de pgo’s die voldoen aan de MedMij-standaarden, maar ook de pgo-achtige apps van grote techbedrijven als Apple en Philips die vooralsnog niet aan deze standaarden voldoen.

Patiëntgeheim

Jurist Theo Hooghiemstra, bestuurder van MedMij en directeur van Hooghiemstra & Partners, muntte in dit kader het begrip ‘patiëntgeheim’. De informatie in pgo’s valt volgens hem in de meeste gevallen buiten het medische beroepsgeheim en andere wettelijke kaders die wel gelden voor de huidige medische dossiers van zorgaanbieders. ‘Dat is een potentiële dreiging,’ zei hij hier eerder over in Zorgvisie. ‘Er is wat dat betreft sprake van een disbalans tussen de macht van overheden en grote bedrijven en de macht van individuele burgers.’

Er moeten volgens Hooghiemstra dus ‘wettelijke garanties komen dat de gegevens in de pgo’s niet oneigenlijk worden gedeeld. En dat je ook niet onder druk komt om die gegevens aan anderen af te staan.’

Reacties