Colofon

Qruxx tech is een platform van Bohn Stafleu van Loghum (BSL).

Nieuwsberichten, artikelen en blogs zijn van harte welkom. U kunt die sturen naar redactie@qruxx.com.

 

Tips voor artikelen

Hou uw verhaal beknopt. Kom snel ter zake, de doelgroep is bekend met de ontwikkelingen dus algemene inleidingen zijn overbodig.
Wees kwistig met voorbeelden. Eén praktijkvoorbeeld maakt meer duidelijk dan vele theoretische zinnen.
Schrijf actieve zinnen. Dus niet: ‘Er wordt bezuinigd op…’, maar: ‘Het kabinet/de organisatie/X bezuinigt op…’
Vermijd management- en beleidsjargon.
Gebruik géén eigen pagina-opmaak.
Voeg zo veel mogelijk relevante links toe.

 

Tips voor blogs

De lengte van een blog is variabel. Richtlijn qua lengte: 500 tot 600 woorden.
Bij de weblog plaatst Qruxx tech een foto van de auteur plus en korte biografie.
Een weblog kan een gedegen analyse of doorwrocht commentaar over een actuele kwestie zijn.
De auteur schraagt een stellingname met stevige argumenten.
Verzin een invalshoek; de boodschap moet in één zin te verwoorden zijn.
Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes.
Een voorbeeld maakt vaak sneller iets duidelijk.
Gebruik korte en actieve zinnen.
Een weblog is géén reclameverhaal.

 

Nota Bene

De redactie kan koppen, tussenkoppen en het intro veranderen.
De redactie kan ervoor kiezen een tekst in te korten.
Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de redactie.
De redactie kan bijdragen weigeren of publicatie uitstellen.
Eenmaal geaccepteerde artikelen kunnen niet teruggetrokken worden door de auteur.