E-health

Daan Dohmen: ‘Techniek tilt samenwerking op een hoger plan’

Het nieuwe zorgconcept HartWacht kreeg onlangs de Professor Porter Value Based Healthcare Collaboration Award 2019 uitgereikt. Daan Dohmen, initiatiefnemer van leverancier Luscii, legt uit hoe de verschillende partijen dit project van de grond tilden.

HartWacht is een project van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en Luscii. Dankzij HartWacht kunnen de cardiologen van CCN patiënten thuis monitoren. Dit op basis van metingen van bijvoorbeeld gewicht en bloeddruk en vragenlijsten die de patiënt invult.

Zijn de ingestuurde waarden verontrustend of wordt er een door de arts ingestelde grenswaarde overschreden, dan wordt er contact met de patiënt opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een te hoog gewicht of een te hoge bloeddruk. Afhankelijk van de situatie kan de arts dan besluiten de medicatie bij te stellen of de patiënt te vragen naar de huisarts of cardioloog te gaan.

Samenwerking HartWacht

De Professor Porter Collaboration Award is speciaal bedoeld voor de samenwerking tussen de deelnemende partijen. En juist daarover is Daan Dohmen verheugd. ‘Techniek is een middel om partijen niet alleen te verbinden, maar vooral ook de onderlinge samenwerking op een hoger plan te tillen,’ zegt hij.

‘In dit geval gaat het om de zorginhoudelijke kennis van de cardiologen van CCN, de technische kennis van onszelf en de financiële inzichten en knowhow van Zilveren Kruis. Dankzij die samenwerking komen we verder dan alleen het verbeteren van het zorgproces, het realiseren van technische verbeteringen en het beter besteden van middelen. We ontwikkelden een oplossing waardoor we patiënten uit het ziekenhuis kunnen houden en die hogere waarderingscijfers oplevert.’

Nieuw zorgpad

Een dergelijke samenwerking kost tijd, aldus Daan Dohmen. ‘We hebben er enkele jaren over gedaan om het programma op poten te zetten. Het vereiste bijvoorbeeld een volledig nieuw zorgpad, waarbij opnieuw werd gedefinieerd wanneer de patiënt moet worden gezien en waar. De traditionele methode – je ziet de patiënt op een lang van te voren afgesproken moment – werkt eigenlijk niet goed. Als de patiënt op het spreekuur is, is er vaak niets aan de hand. Terwijl hij soms wel een arts nodig heeft op een moment dat hij thuis is.’

Thuismetingen zijn dan een oplossing, maar je moet het zorgproces daar dan wel op inrichten. ‘Wanneer wil je de patiënt zien, wat wil je meten in een thuissituatie, wie gaat de thuismetingen beoordelen enzovoort. Er is tijd voor nodig om dat zorgvuldig te doen.’

Logistiek inrichten

Vervolgens moet de logistiek worden ingericht. ‘Je hebt apparatuur nodig, die als de arts die voorschrijft de volgende dag bij de patiënt thuis aanwezig moet zijn. De data moeten worden ingevoerd in het epd, CardioPortal in het geval van CCN. En zo zijn er nog wel wat technische uitdagingen. Daarvoor waren wij verantwoordelijk, samen met de de ict-mensen van CCN.’

Ten slotte moet het programma worden gefinancierd. ‘De begrijpelijke angst van verzekeraars is dat zo’n programma bovenop de bestaande zorgkosten komt. Je kunt het alleen maar ontwikkelen als er elders minder wordt uitgegeven. En daarvoor is het nodig dat je niet langer per verrichting betaalt, zoals een bezoek aan de poli of een opname in het ziekenhuis. We formuleerden een zogeheten bundled payment, een vast bedrag per patiënt. Maar welk bedrag dat moet zijn, daarover kunnen de meningen verschillen. Daarover wissel je dus uitgebreid van gedachten en analyseer je diverse scenario’s.’

Afspraken voor drie jaar

Inmiddels zijn er voor een periode van drie jaar afspraken gemaakt. ‘Waarop we precies uitkomen, dat moet nog blijken,’ aldus Daan Dohmen. ‘Maar het feit dat er vier andere verzekeraars zijn aangehaakt, geeft mij een goed gevoel. VGZ, ONVZ, DSW en De Friesland doen inmiddels mee. Met andere verzekeraars zijn de gesprekken gaande. En de patiënten zijn enthousiast, dat is al wel duidelijk. Ze hebben een veilig gevoel nu er 24 uur per dag medische zorg binnen handbereik is.’

COPDInBeeld

Voor Luscii betekent de prijs voor HartWacht dat met een project van het zorgtechnologiebedrijf de tweede onderscheiding op rij wordt gewonnen. Vorig jaar was COPDInBeeld van NAAST Medisch Service Centrum, verzekeraar Menzis en Luscii de winnaar VBHC Primary Care prijs voor de beste innovatie in de eerste lijn. dankzij dit programma hoeven COPD-patiënten niet langer naar het ziekenhuis om relevante waarden te laten meten.

Ook dit programma is inmiddels in uitvoering voor patiënten met COPD en met hartfalen, aldus Dohmen. ‘We werken daarbij samen met het Slingeland Ziekenhuis, thuiszorgorganisatie Sensire en verzekeraar Menzis. Het betreft een vergelijkbare exercitie als die met HartWacht, zij het dat we hier ook nog eens de muren tussen de instellingen doorbreken omdat naast het ziekenhuis ook de thuiszorg onderdeel is van de contractering.

‘Net iets anders dus dan dan bij HartWacht. Er is sprake van een geïntegreerde bekostiging die geldt voor de hele populatie in de regio. Hier is de formule shared gains, en dat betekent natuurlijk ook veel rekenwerk en een zorgvuldig onderzoek naar de uitkomsten. Dat is onderzoek is halverwege, maar de signalen zijn gunstig. Wat mij betreft zijn we ook bij dit project dus op de goede weg.’

 

 

Reacties