Dankzij PainCoach-app minder gebruik van opiaten

Patiënten die een PainCoach-app gebruiken na een operatie hebben meer controle over de pijn en gebruiken minder opiaten.

Onderzoekers van Kliniek Via Sana in Mill presenteerden de resultaten van het onderzoek naar de PainCoach  op het congres van de European Society of Anaesthesiology in Wenen.

Volgens onderzoeker Amar Sheombar, anesthesioloog en pijnspecialist in ViaSana, bestaan er maar weinig klinische geteste smartphoneapps die met heldere meetbare doelen patiënten na een operatie thuis begeleiden bij het hanteren van de pijn en het gebruik van opiaten.

De PainCoach-app is ontwikkeld door Interactive Studios uit Rosmalen. Gebruikers kunnen de mate van pijn weergeven in vier categorieën. Het gaat hierbij om geen pijn, draaglijke pijn, ondraaglijke pijn en onhoudbare pijn. Afhankelijk van de mate van pijn en het aantal dagen na de operatie adviseert de app het gebruik van pijnstillers, oefeningen of rust.

Begeleiding met PainCoach

In het onderzoek kregen een deel van de 71 patiënten in de eerste twee weken na een knieoperatie de gebruikelijke adviezen over het omgaan met de pijn van de chirurg. De anderen kregen begeleiding met de PainCoach smartphone app.

In beide gevallen was het advies inhoudelijk gelijk. Alleen de wijze waarop ze het advies kregen, verschilde. Met vragenlijsten voor de operatie, dagelijks gedurende de eerste twee weken na de operatie en na een maand, verstrekten patiënten informatie over onder meer de mate van pijn en het gebruik van pijnstillers. Ook deelden ze hun ervaring met oefeningen, de pijnacceptatie en de kwaliteit van leven.

Opiaatgebruik

De mensen die de PainCoach-app gebruikten hadden in de eerste twee weken na de operatie 23 procent minder opiaten nodig. Daarentegen gebruikten ze 15 procent meer paracetamol. Mensen die de app het meest actief gebruikten – vaker dan 12 keer in de onderzoeksperiode – meldden zelfs 44 procent minder opiaatgebruik. Bovendien gebruikten ze 76 procent minder gabapentine tegen zenuwpijn. Zij slikten daarentegen wel 21 procent meer paracetamol.

In deze laatste groep nam de pijn bij activiteit vier keer zo snel af. De nachtelijke pijn verminderde zes keer zo snel.

Regulier gebruik

De patiënten waren enthousiast over de app. Driekwart vond het gebruik waardevol vanwege de real-time feedback en het ondersteunende advies.

“Deelnemers onthouden 80 procent van het interactieve advies. Dit verklaart dat regulier gebruik van PainCoach bijdraagt aan de pijnvermindering en de opiaatreductie”, aldus Sheombar. Hij verwacht dat het effect nog groter zal zijn bij patiënten die voor de operatie veel meer opiaten gebruiken dan de onderzochte groep die relatief weinig opiaten gebruikte.

 

 

Reacties