‘De Brexit biedt kansen voor de Nederlandse medtech-sector’

© amesy / Getty Images / iStock

‘Ervaar de toekomst van medtech’. Dat was de slogan van het congres Med in Ireland, dat deze maand werd georganiseerd door Enterprise Ireland. Hoofd Benelux Patrick Torrekens blikt terug op het congres en geeft zijn visie op trends in de zorg, de verhouding tussen Ierland en Nederland en voor- en nadelen van de naderende Brexit.

Wat heeft de Brexit voor gevolgen voor innovatie op het gebied van zorg?

Paul Torrekens: ‘Een belangrijk vraagstuk is wat er gebeurt met de Britse participanten aan het programma Horizon 2020. Bij een ordentelijke Brexit wordt dat wel geregeld, maar bij een vertrek zonder deal zullen de Britse deelnemers het programma moeten verlaten. Met grote consequenties, want sommige bedrijven leven van die budgetten. Als die wegvallen, kunnen ze geen onderzoek meer doen. Dat betekent schade voor beide kanten.’

Wat zijn verder te verwachten knelpunten van de Brexit?

‘Fabrikanten van medische apparaten moeten bijvoorbeeld in de gaten houden of zij hun CE-label niet verliezen. Om dat te behouden moet ten minste 50 procent van de componenten uit Europese landen afkomstig zijn. Niet zelden wordt dat uit andere delen van de wereld, veelal Azië, gehaald via het Verenigd Koninkrijk. Als Groot-Brittannië straks uit de EU is, kun je op die manier dus het CE-label verliezen. Dan moet je product een hele procedure ondergaan om in de schappen te belanden. Een ander heikel punt is de toevoer van bepaalde producten, waaronder ook medicijnen. Daarover is nu intensief overleg tussen de Ierse, Nederlandse en Belgische havens. Dat is dan wel weer een positief effect, dat zo’n dialoog op gang komt.’

Zitten er verder nog positieve kanten aan de Brexit?

‘De globale inschatting is dat het op de lange termijn negatieve gevolgen heeft, maar er zitten ook positieve kanten aan. Zo is het European Medicines Agency naar Amsterdam verhuisd. Dat is natuurlijk gunstig voor Nederland, dat had Dublin ook graag binnen willen halen. Zo liggen er nog veel meer dossiers, ook van grote bedrijven die afwachten hoe de Brexit gaat verlopen en dan een definitief besluiten of ze gaan verhuizen. Zo ja, dan komt er een concurrentiestrijd en daar liggen kansen, ook voor Nederland.’

Lees een uitgebreide versie van het interview met Paul Torrekens op Zorgvisie.

Reacties