ICT infrastructuur

De CNIO verbindt verpleegkundigen en technologie

© Production Perig / stock.adobe.com

Ook in Nederland groeit het aantal Chief Nursing Information Officers. Hun taak is om ict in zorginstellingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige praktijk. Twee CNIO’s vertellen hoe dat in zijn werk gaat.

De CNIO begrijpt hoe het verpleegkundig zorgproces werkt en heeft veel affiniteit met IT, aldus een artikel in Qruxx. Denk daarbij aan zaken als epd en e-health. Doel is om technologie zo in te zetten dat de verpleegkundigen en verzorgenden tijd blijven houden om bij de patiënt te kunnen zijn. Uitdagingen zijn de personele krapte en de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt.

Spaarne Gasthuis

Ariane van Wamel is CNIO in het Spaarne Gasthuis. “Technologie zoals e-health, zelfmetingen en robotica gaan een belangrijke rol spelen,” zegt ze. “Een netwerk van zorgverleners gaat patiënten ondersteunen bij gezond leven en ziekte. Daarbij vervagen de muren van de instellingen.”

Dit zal volgens Ariane van Wamel leiden tot meer functiedifferentiatie. “Zorgverleners gaan zich specialiseren om hoogwaardiger zorg te kunnen bieden en passende technologie te hanteren. Tegelijkertijd komt er meer zorg in de buurt, via lokale zorgcentra. Goede overdracht en uitwisseling van gegevens is daarin een essentiële voorwaarde om veilig te kunnen werken. Dus is een bijvoorbeeld een ketendossier onontbeerlijk.”

CNIO Netwerk

Jeroen Windhorst is voorzitter van het CNIO Netwerk in Nederland. Hij licht toe waarom belangenorganisatie V&VN met het veld een nieuw netwerk in het leven heeft geroepen. “Er is nu al sprake van schaarste aan personeel. Daarnaast is er nieuwe technologie die kan worden ingezet. Maar deze technologie levert nog lang niet op wat we ervan verwachten. Dat komt deels doordat de technologie slecht gebruikt kan worden door zorgprofessionals en patiënten. De gebruiksvriendelijkheid laat te wensen over. Mede doordat verpleegkundigen weinig betrokken zijn bij ontwikkeling en implementatie.”

Dat alles betekent volgens Van Wamel en Windhorst dat er veel meer moet worden gewerkt in co-design met zorgverleners en IT-specialisten. Van Wamel: “De technologie moet door onze beroepsgroep veel gebruikt gaan worden en professionals volgen nou eenmaal liever hun peer professionals. Bovendien staan wij als beroepsgroep dicht bij de patiënt.”

Christine Aberson

Onlangs pleitte Christine Aberson in Qruxx tech eveneens voor een belangrijke rol voor de CNIO. Verpleegkundigen moeten volgens haar beter worden betrokken bij de invoering van zorg-ict. Aberson was lid van de Nederlandse delegatie van HIMSS19, de grote jaarlijkse beurs voor zorg-ict in Orlando.

Haar belangrijkste boodschap is dat zorgprofessionals direct bij innovatie moeten worden betrokken. “Alleen dan kunnen de vernieuwingen efficiënt worden toegepast aan het bed. We moeten continu werken aan de verbinding tussen zorg en ict. Samen kijken naar de processen. Anders werkt het niet.”

 

 

Reacties