ICT infrastructuur

De voordelen van de nieuwe subisidieregeling OPEN

barameefotolia / stock.adobe.com

Het nieuwe subsidie programma OPEN voor het uitwisselen van digitale informatie in de eerste lijn biedt kansen voor zorgverleners en pgo-leveranciers.

Het programma OPEN is een initiatief van de belangenorganisaties LHV, NHG en InEen. Het programma wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Het doel is om huisartsenpraktijken en eerstelijnsorganisaties hulp te bieden bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten.
Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat alle huisartsenpraktijken en hun ict-leveranciers in staat zijn om digitaal informatie uit te wisselen met patiënten. Vanaf 1 juli 2020 is dit een wettelijke verplichting.

Variant VIPP

OPEN is de eerstelijnsvariant van het VIPP-programma, dat dezelfde doelstelling van betere communicatie met patiënten nastreeft voor de ziekenhuizen. ‘Maar waar de taal van medisch specialisten voor veel patiënten lastig is om te begrijpen, is de informatie van de huisarts vaak eenvoudiger,’ zegt Marco Zoetekouw. Zoetekouw is e-healthspecialist van adviesbureau M&I/Partners. ‘Ook is het contact met de huisarts laagdrempeliger dan met de ziekenhuizen,’ vervolgt hij. Ik verwacht dat dit programma de uitwisseling van medische informatie een flinke impuls zal geven.’
Voor het programma OPEN is 75 miljoen euro beschikbaar. Deels gaat dit geld naar de huisartsen. Zij krijgen 2,50 euro per patiënt om hun systemen geschikt te maken voor de uitwisseling van informatie. Voor een gemiddelde huisartspraktijk betekent dit een bijdrage van zo’n 5000 euro.

MedMij-standaarden

Voorwaarde voor deze subsidie is dat de systemen van de huisartsen voldoen aan de MedMij standaarden. Dit zijn de basisafspraken waaraan de nieuwe persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) moeten gaan voldoen. Het ministerie van VWS streeft ernaar dat zoveel mogelijk Nederlanders van zo’n pgo gebruik gaan maken. Dit met als doel dat zij beter kunnen communiceren met zorgverleners. Ook moeten zij zo meer regie krijgen over hun zorgproces.
‘De eis dat zij moeten voldoen aan de MedMij-standaarden betekent dat de huisartsen hun systemen moeten kunnen koppelen aan de pgo’s,’ aldus Marco Zoetekouw. ‘Omdat de pgo’s op zoek zijn naar gebruikers, die nog niet in groten getale toestromen, zullen zij hier zeker belangstelling voor hebben. In de praktijk zal dat ertoe leiden dat de pgo’s beter gaan afstemmen met de wensen in de eerste lijn en vervolgens gaan groeien. Ook voor de pgo-leveranciers is dit dus een goede stap.’

Reactie Hans Niendieker

Hans Niendieker, ceo van pgo-leverancier Iviodo, onderschrijft deze woorden. ‘Ik beschouw dit als een goede ontwikkeling. We zijn in gesprek met organisaties in de eerste lijn over de koppeling en we verwachten stappen te kunnen zetten op dat vlak. Ik voorzie in de toekomst dat de informatiesystemen van huisartsen en de pgo’s ook meer naar elkaar zullen toe groeien.’

Reacties