‘Digitaal contact tussen hulpverleners en burgers wordt cruciaal’

Beter worden doe je thuis. Dat is de visie van GGZ Noord-Holland Noord. Maar hoe doe je dat? Dat vertelt Ardan Miedema, directeur maatschappelijk & specialistisch van GGZ NHN.

Ardan Miedema is een van de sprekers op het jubileumcongres van Medicore op 28 november in Utrecht. Tijdens het congres vindt de stichting plaats van het stadje Ambulanterveen.

‘Onze ervaring is dat het langdurig opnemen van mensen met een ernstige psychiatrische stoornis weinig oplevert,’ vertelt Ardan. ‘We zijn al een aantal decennia bezig onze kennis en zorg te verplaatsen naar de wijk en de mensen thuis. Dat vraagt het nodige van alle betrokkenen, ook van ons. Maar dat is het waard.’

Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. ‘Dankzij digitalisering kunnen ook kwetsbare burgers steeds meer regie houden over hun eigen leven. Tegelijkertijd is er sprake van een betere verbinding. Direct screen tot screen contact tussen hulpverleners en cliënten in hun eigen omgeving, zou wel eens de grootste verandering in de psychiatrische zorg kunnen zijn van de afgelopen veertig jaar.’

Toekomstbestendig

Tijdens het jubileumcongres kijkt Medicore vooruit naar de zorg in het jaar 2035. GGZ-instellingen zijn dan meer dan nu hybride organisaties. Dankzij wijkteams en samenwerking en kennisdeling in de keten profileren zij zich meer in de wijk.

‘Alleen op die manier is de zorg toekomstbestendig,’ aldus Ardan. ‘Want deze nieuwe vorm van zorg is niet alleen een wenkend perspectief, het is ook een noodzaak. Denk maar aan het personeelstekort en de druk op de budgetten.’

Ambulanterveen

De zorg van de toekomst is dus kleinschalig, dichtbij én online. In het fictieve stadje Ambulanterveen, dat Medicore tijdens het congres op 28 november sticht, wordt duidelijk hoe die zorg van de toekomst eruit kan zien.

Tal van sprekers vertellen daarbij over hun ervaringen:

  • Bart Bongers, manager GGZ van ZIO, vertelt over Blauwe Zorg in de Wijk. In dit Limburgse initiatief gaat het om anders ingerichte zorg. Duurzamer en effectiever en met de echte vraag van de burger als uitgangspunt.
  • Ton Verspoor vertelt alles over de Enik Recovery College. Dit is een herstelacademie voor mensen die persoonlijk ervaring hebben met ontwrichting door een psychische aandoening of verslaving.
  • Algoritmes zullen verweven zijn met het leven in Ambulanterveen. Het maakt de zorg beter, bereikbaarder en efficiënter. Maar we moeten wel oppassen voor de ‘dark side’. Martijn van Grieken van Gimix Data Science vertelt er alles over.
  • Jan Pons vertelt over de Rotterdamse E-health Agenda. Deze heeft als doel dat meer Rotterdammers toegang hebben tot e-health en thuistechnologie en hier ook gebruik van maken.
  • In 2035 werken we veel meer dan nu samen met partners uit de keten. Dat vraagt veel op het gebied van gegevensuitwisseling. Standaardiseren en koppelen is de boodschap. Hierover vertellen Maarten van Vulpen en Marieke van Dijk van Medicore.
  • Frank Bonekamp, directeur en initiatiefnemer van Stichting Socialrun, vertelt hoe de Socialrun én de projecten die zij financiert, helpt om psychische aandoeningen bespreekbaar te maken.

Geïnspireerd door de voorbeelden van nú, formuleren we wat er de komende jaren nog nodig is om Ambulanterveen verder vorm te geven. Met input van stakeholders met een visie, zoals Jim van Os namens de wetenschap en Erik-Jan Wilhelm namens de verzekeraar.

Omvang verzorgingsgebied

Ardan Miedema van GGZ Noord Holland Noord hoopt als spreker op het congres dat de burgers in Ambulanterveen straks op alle niveaus invloed en zeggenschap hebben. ‘En dat het daarmee voor alle burgers een inclusieve stad wordt, waar gezondheidsbevordering overal is geïncorporeerd, zowel technisch als fysiek”.

Tijdens zijn presentatie wil hij één thema graag nog extra onder de aandacht brengen: de grootte van een verzorgingsgebied. ‘Fysieke en online samenwerking is erbij gebaat als iedereen ongeveer met dezelfde schaal te maken heeft. Wat ons betreft is een Ambulanterveen van zo’n 35.000 inwoners optimaal. Dan zijn de specialistische GGZ-teams groot genoeg om alle expertise te omvatten en klein genoeg voor onderlinge betrokkenheid.’

Digitale verbinding

‘Wij hebben wat dat betreft een specifiek verhaal omdat wij zeer specialistische zorg leveren. Hoe groot de verzorgingsgebieden precies zijn, is dus een kwestie van het gesprek aangaan. Maar als je daar uitkomt, wordt de samenwerking tussen alle partijen makkelijker. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten, eerste en tweedelijns GGZ en huisartsen. Ook dan is digitale verbinding het sleutelwoord. Ik hoop de bezoekers van het congres daarvan te kunnen overtuigen.’

Het jubileumcongres van Medicore is een bedoeld voor bestuurders, managers en behandelaren uit de GGZ en het sociaal domein. Deelname is gratis.

Reacties