Medische Technologie

‘Digitale pathologie vereist een heel andere werkwijze’

Vlnr. Cees Smit (Philips), Alexi Baidoshvili en Renate Bergman

Bestuurder Renate Bergman van het Laboratorium Pathologie Oost-Nederland (LabPON) is verheugd over de toekenning van de Philips 100% Digital Award.

Deze award is uitgereikt omdat het laboratorium voor pathologie in Hengelo volledig digitaal is gaan werken. In de praktijk betekent dit dat alle ‘glaasjes’, zoals de onderzochte weefsels worden aangeduid, worden gescand. Verder is digitale diagnose de standaardwerkwijze van het lab. En tot slot werkt de meerderheid van de pathologen digitaal.

‘Het is een ingrijpend proces,’ aldus Renate Bergman, directeur-bestuurder bij LabPON. ‘Voor buitenstaanders lijkt het scannen van de beelden het meeste werk, maar wij ervaren dat dat anders is. Het gaat vooral om het aanpassen van de werkprocessen. Het scannen is dan een relatief eenvoudige laatste stap.’

Digitalisering LabPON

Het gaat daarbij vaak om schijnbaar eenvoudige maar voor een goede werkwijze onontbeerlijke wijzigingen in het proces, verduidelijkt Alexi Baidoshvili. Hij is als patholoog verbonden aan LabPON en verantwoordelijk voor de digitalisering van het lab.

Een van de voorwaarden is dat de stickers met de gegevens van het weefselmonster exact op de juiste locatie op de glaasjes worden aangebracht, aldus Baidoshvili. ‘Als dat niet gebeurt, loopt het mis met de scan. Dat vereist dus zeer nauwkeurig werken.’

Maar er is meer dan alleen maar de technische kant van de zaak, vervolgt Baidoshvili. ‘Je moet als patholoog op een heel andere manier gaan kijken. Een glaasje is in 3D, de meeste scans zijn in 2D. Daar moet je aan wennen. Het beeld is zeer nauwkeurig en je kunt het goed uitvergroten, waardoor het kan voorkomen dat je de situatie ernstiger inschat dan deze is. Ook dat vereist omschakelen.’

Beelden eenvoudig delen

Als dit alles eenmaal is doorgevoerd, zijn er aan de digitalisering echter vooral voordelen verbonden, aldus Renate Bergman. ‘Die nauwkeurigheid is natuurlijk vooral een voordeel. De kans op patiëntverwisseling is minder groot.  Verder is het onderzoek tijd- en plaatsonafhankelijk, zodat je iedereen kunt laten meekijken aan wiens oordeel je belang hecht. En het derde, daarmee samenhangende voordeel: je kunt de beelden eenvoudig delen. Zonder het risico van beschadiging van de glaasjes als deze per post worden verzonden, en zonder tijdverlies.’

In de toekomst speelt er nog een vierde voordeel, aldus Renate Bergman. ‘Digitalisering is een voorwaarde voor de toepassing van Artificial Intelligence. We willen de komende jaren algoritmes gaan ontwikkelen voor herkenning van patronen en het dus verbeteren van de mogelijkheden om diagnoses te stellen. Daar verwachten we veel van en dit biedt ons nu de mogelijkheid om hier ook met alle energie op in te zetten.’

Reacties