Medische Technologie

Digitalisering van de zorg noodzakelijk om betaalbaar en toegankelijk te blijven

Technologische innovatie in de zorg is niet optioneel maar noodzakelijk. We staan samen voor de uitdaging om de zorg voor iedereen betaalbaar én toegankelijk te houden. De inzet van data-analyse en kunstmatige intelligentie is de sleutel tot de digitale transformatie van de zorg.

Mede vanwege de mogelijkheid voor artsen om acute aandoeningen te behandelen, en voorheen levensbedreigende ziektes te veranderen in chronische ziektes, worden we als samenleving ouder dan ooit tevoren. Hierdoor blijft onze behoefte aan zorg toenemen. Hetgeen de druk op de gezondheidszorg verder vergroot.

Ook ontstaat hierdoor een mismatch tussen de wijze waarop ziekenhuizen zijn ingericht en het type werkzaamheden dat hier plaatsvindt. Daarom neem ik u graag mee naar het ziekenhuis van de toekomst: een ziekenhuis zonder patiënten.

Ziekenhuis van de toekomst

In het ziekenhuis van de toekomst zijn geen wachtkamers en er staan geen bedden. Maar belangrijker nog: er zijn geen patiënten. Die zitten namelijk gewoon in hun eigen vertrouwde huis. Het ziekenhuis wordt een plaats waar professionals samenwerken om de juiste zorg te bieden. Voor een korte periode in het ziekenhuis zelf, maar vooral op afstand. Zowel voorafgaand aan de ingreep, als daarna.

Geholpen door technologische mogelijkheden zoals connectiviteit, nieuwe sensortechnieken, data-analyse en kunstmatige intelligentie zijn professionals in staat een betere en efficiëntere behandeling te bieden. Het ziekenhuis zonder patiënten is geen vervanging van de bestaande ziekenhuizen, maar een ‘center of excellence’ in een groter netwerk van zorgverlening.

Transformatie en adaptive intelligence

Uit ons jaarlijkse ‘Future of Health’-onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de ziekenhuizen verwacht binnen een aantal jaar kunstmatige intelligentie in te zetten om de zorg verder te verbeteren. Een mooi voornemen, maar wat betekent dit in de praktijk?

Bij Philips richten we ons op het combineren van kunstmatige intelligentie en andere technologieën om in te spelen op de continu veranderende behoeften van de gezondheidszorg. We noemen dit ‘adaptive intelligence’.

Dankzij de inzet van adaptive intelligence kunnen we professionals in de zorg ondersteunen bij het nauwkeuriger diagnosticeren maar ook bijvoorbeeld bij het verlichten van routinematige werk. Op die manier blijft er meer tijd over voor de menselijke kant van de zorg. Zie het als een behulpzame, slimme assistent die ondersteunend is aan de kennis en het beoordelingsvermogen van de zorgprofessional.

Door middel van zorg op afstand zijn we dus nu al in staat om (chronische) patiënten buiten het ziekenhuis te monitoren. Patiënten zelf zijn ook het meest gebaat bij zorg die plaatsvindt in het comfort van hun eigen huis.

Financiële en klinische resultaten

Kijk bijvoorbeeld naar de samenwerking die we hebben met een groot ziekenhuis om het aantal opnames te verminderen. Intern onderzoek naar de impact op zowel de financiële als de klinische resultaten laten het effect zien van een intensief ambulant programma:

  • 49% minder ziekenhuisopnames
  • 75% minder heropnames binnen 30-dagen
  • 50% minder dagen in het ziekenhuis
  • 34% vermindering van de zorgkosten

In de praktijk blijkt dat patiënten, ook ouderen, deze manier van zorgverlening als kwalitatief hoogwaardig én persoonlijk ervaren. Niettemin is het acceptatieproces door zowel patiënten als zorgprofessionals een punt van aandacht.

Als industrie is het aan ons om dit te ondersteunen met de partnerschappen, nieuwe bedrijfsmodellen, en het veranderingsmanagement dat nodig is om de digitale transformatie van de zorg mogelijk te maken.

Afgestemd op lokale omgeving

Dat wil niet zeggen dat er een ‘one-size-fits-all’-oplossing is. Telehealth zal er niet overal hetzelfde uitzien. Zowel de infrastructuur als de oplossingen moeten worden afgestemd op de lokale omgeving. Een oplossing waarvan bewezen is dat ze resultaten oplevert in het ene ziekenhuis, kan aanpassingen nodig hebben voor een geschikt gebruik in een ander ziekenhuis.

Vanwege onze lange geschiedenis in het ontwikkelen van zowel de hardware als de softwareoplossingen, en onze kennis van zowel B2B als de B2C kant van het vak, is Philips bij uitstek gepositioneerd om deze transformatie van de gezondheidszorg mede vorm te geven.

Reacties