Draaischijf tussen eerste en tweede lijn

sanjeri / Getty Images / iStock

Zorgkoepel West-Friesland koppelt ict-systemen van de aangesloten organisaties in de eerste lijn. Een volgende stap is aansluiting op de systemen van de ziekenhuizen. Bestuurder Stefan Koomen: ‘Zo dragen wij bij aan de regiefunctie in de zorg.’

‘Nu de samenwerking in de eerste lijn steeds beter op de rails staat, hebben we de tweede lijn vol in het vizier. Daar is van alles mogelijk. We hebben de behandeling van alle 9000 patiënten in de regio met diabetes type 2 bijvoorbeeld al succesvol in de eerste lijn ondergebracht. Nu willen we verder, onder andere met inwoners die een hart- en vaatziekte hebben.’

Dat zegt Stefan Koomen, bestuurder van Zorgkoepel West-Friesland. Dit is een in Hoorn gevestigde organisatie voor de zorg in de eerste lijn. Aangesloten zijn onder meer de huisartsenpost in de regio, een diagnostisch centrum voor de eerste lijn en een behandelcentrum voor diabetes. De zorgkoepel werkt nauw samen met de individuele huisartsenpraktijken in de regio, die de behandelrelatie met de inwoners hebben.

Veel winst

Bij de inwoners van de regio met hart- en vaatziekten valt veel winst te behalen als de huisarts de hoofdbehandelaar is, aldus Stefan Koomen. Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid van de zorg als voor de kosten ervan. ‘Voorwaarde is wel dat de medisch specialist nauw betrokken is. Hij moet digitaal informatie kunnen versturen en ontvangen. Multidisciplinair overleg via een veilige videoverbinding is eveneens een voorwaarde om het goed te kunnen doen. Met een ict-systeem dat aansluit op het systeem van het ziekenhuis, is dat eenvoudiger te regelen. Dat verklaart voor een deel de keuze die we hebben gemaakt.’

Ruim anderhalf jaar geleden stapte Ketenzorg West-Friesland, een van de drie pijlers van Zorgkoepel West-Friesland, als eerste grote instelling voor eerstelijnszorg over op het zorginformatiesyteem HiX van leverancier ChipSoft. Onlangs sloot de Huisartsenpost West-Friesland, de tweede poot van de zorgkoepel, zich hierbij aan. ‘Het systeem waarmee zij werkten was end-of-life, maar we wilden niet alles tegelijk doen’, licht Stefan Koomen toe.

Prijskaartje

De keuze voor HiX lijkt opmerkelijk, want dit staat vooral bekend als een ziekenhuissysteem, met het daarbij behorende prijskaartje. Maar het is ook een systeem met modules waarvoor je afzonderlijk betaalt, waardoor het toch binnen het budget van een zorginstelling in de eerste lijn kan vallen, aldus Koomen. ‘Natuurlijk is het niet de goedkoopste oplossing’, licht hij toe. ‘Maar per saldo is de prijs in lijn met systemen die van oorsprong meer op de eerste lijn zijn gericht. En gezien de vele mogelijkheden, ook met het oog op de toekomst, beschouw ik het als een verstandige keus.’

Aan die keuze ging een uitgebreid selectieproces vooraf. ‘En vervolgens bleek het een hele opgave om alle informatiesystemen van de deelnemende huisartsen te koppelen aan het nieuwe systeem’, vertelt Koomen. ‘In totaal gaat het in onze regio om acht verschillende huisartssystemen. We zijn in twee jaar tijd een heel eind op weg. Dat lijkt lang, maar het is erg ingewikkeld, zeker voor een relatief kleine organisatie.’

Kinderziekten

Inmiddels functioneert het nieuwe ketensysteem steeds beter. ‘Natuurlijk zijn er kinderziekten. Zo bleek het inloggen bij de start lastig, evenals het koppelen van alle HIS’en. We zijn zeker nog niet klaar, maar het uiteindelijke doel – een gestroomlijnde uitwisseling van gegevens in de regionale eerstelijnszorg binnen de juridische mogelijkheden – komt in zicht. Het gaat nu om het uitbouwen van de functionaliteiten, waardoor het aantrekkelijk wordt om het systeem te gebruiken en de zorgverleners echt ondersteunt.’

Lees het complete verhaal in Zorgvisie ICT Magazine

Reacties