E-health

E-health voor kinderen: houd het kort en werk met vriendengroepen

goldencow_images / Fotolia

E-health toepassingen die samen met gebruikers zijn ontworpen, slaan beter aan. Dit geldt ook bij e-health voor kinderen. Dit schrijven onderzoekers van de University of Auckland.

De onderzoekers geven in het artikel Co-designing of eHealth Interventions with children and young people tips en voorbeelden uit de psychiatrie. Co-design bij e-health voor kinderen gaat volgens hen verder dan gebruikers laten vertellen wat ze willen en bij de doelgroep kijken hoe zij een app of website gebruiken. Bij co-design verloopt het hele proces van probleemverkenning tot oplossing samen met de doelgroep.

Onderzoekers, ontwerpers, ontwikkelaars en de gebruikers vormen daarbij een expertgroep. Deze groep verkent het probleem en bedenkt daarvoor oplossingen. Van het beste idee wordt een prototype gemaakt. Na een aantal cycli van testen en bijstellen, waar de gebruikers ook telkens een rol in hebben, ligt er naar verwachting een eindproduct dat de doelgroep ook gaat gebruiken.

__________________________________________________________________________________________

Abonneer u nu op de nieuwsbrief van QruxxTech en krijg daarmee iedere maandag een update van alle artikelen, blogs en nieuwsberichten.

___________________________________________________________________________________________

E-health voor kinderen: tips

Bij het maken van e-health voor kinderen of jongeren moeten ontwikkelaars met een aantal extra factoren rekening houden. Dat is de visie van Hiran Thabrew, de eerste auteur van het artikel. Hij geeft een aantal tips.

 • Stimuleer actieve deelname, laat kinderen ook echt iets maken.
 • Organiseer de bijeenkomsten in een prettige inspirerende omgeving die past bij de doelgroep; liever geen kliniek of een steriele onderzoeksafdeling.
 • Maak gebruik van natuurlijke voorkomende groepen om in te werken, zoals met vrienden of klasgenoten, tenzij het om gevoelige onderwerpen gaat die kinderen liever voor zichzelf houden.
 • Stimuleer met beloning. Dat kan in materiële zin of door kinderen het gevoel te geven dat ze belangrijk (een autoriteit) zijn.
 • Maak bij deelnemers met een geringe motivatie gebruik van kortdurende activiteiten, heldere uitkomsten, concrete voorbeelden en voorstelbare situaties.
 • Laat de workshop maximaal 30 minuten tot 2 uur duren, afhankelijk van leeftijd en mogelijkheden van de deelnemers.
 • Las regelmatige pauzes in, zorg voor snacks en houdt rekening met mentale vermoeidheid.
 • Maak kinderen en jongeren duidelijk dat ze voorgestelde plannen ook in de prullenmand mogen gooien.

Zelfmonitoring depressie

De onderzoekers beschrijven drie voorbeelden van co-design voor EHealth-toepassingen voor kinderen met psychiatrische problemen. Zo ontwierpen ze samen met jongeren met een depressie en zelfverwondend gedrag een app voor zelfmonitoring.

De onderzoekers verkenden één op één met de jongeren, welke situaties hen aanzetten tot zelfverwonding en wat hen dan kan helpen. De veroorzakende factoren waren zeer divers. De technieken om uit de situatie te komen waren wel vergelijkbaar: afleiding zoeken, direct hulproepen of iets veranderen aan de omgevingsfactoren.

Adviezen voor een app

De jongeren maakten in een ontwerpstudio een app die aan hun wensen voldeed. Deskundigen beoordeelden deze apps louter objectief op functie. Ze noemden van elk ontwerp een paar functionaliteiten die ze goed vonden. Ook gaven ze enkele suggesties voor verbeteringen. De belangrijkste functionaliteiten werden opgenomen in een schematisch ontwerp voor een app. Dit waren onder meer:

 • Een bruikbare gemoedsmonitor met positieve insteek en zonder typische emotionele labels of simplistische emoticons om labelen te voorkomen.
 • Een knop waarmee de jongere direct toegang tot hulp krijgt.
 • Algemene activiteiten die afleiden van de acute stresssituatie.
 • Een persoonlijke verzameling activiteiten om het welzijn te verbeteren, zoals afspeellijsten, ontspannende activiteiten en inspirerende citaten. Maar ook ondersteunende boodschappen van vrienden, foto’s of filmpjes die herinneren aan prettiger tijden of links naar YouTube-filmpjes.

Veelbelovende toekomst

Vanuit de drie pilotprojecten zien de onderzoekers een veelbelovende toekomst voor co-design bij het ontwikkelen van e-health voor kinderen en jongeren. Ze geven wel aan dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar het gebruik van co-design en het meten van effect van de interventies. Er is volgens hen vooral aandacht nodig voor de setting en de gehanteerde technieken, zodat jongeren zich echt betrokken voelen en meedoen.

 

Reacties