E-health

Een stethoscoop op afstand

Op dit moment zijn patiënten met hartritmestoornissen nog nauwelijks op afstand te volgen. Dit omdat dat zij thuis met een opname-apparaat moeten rondlopen, een zogeheten holter, die slechts voor korte tijd beschikbaar wordt gesteld.

Het alternatief is dat de patiënten naar het ziekenhuis moeten komen voor controles. Ook dat is niet ideaal, omdat ritmestoornissen tijdens het ziekenhuisbezoek lang niet altijd optreden.

Dat zegt Daan Dohmen, ceo van e-health ontwikkelaar Luscii, naar aanleiding van een overeenkomst met het Zweedse bedrijf Coala Life. Coala levert een AI-oplossing die wordt ingebouwd in de applicatie Luscii AF waarmee zorgverleners patiënten met hartritmestoornissen kunnen gaan volgen.

‘We hebben met veel partijen gesproken en zijn bij Coala uitgekomen omdat zij best in class zijn,’ aldus Dohmen. ‘Het meest opmerkelijke resultaat is de hoge mate van accuratesse. In 87 procent van de gevallen trekt de AI de juiste conclusie bij het vaststellen van een hartritmestoornis. Dat is een zeer hoge score. Dat maakt het werk voor de zorgverlener eenvoudiger en het voorkomt dat patiënten nodeloos ongerust zijn.’

Meetsensor en ECG

Concreet behelst Luscii AF een meetsensor die een ECG maakt en audio-opnames van de hartactie. Het effect is volgens Luscii en Coala alsof een arts via een stethoscoop meeluistert en een ritmestrook in de kliniek zou maken. De meting duurt ongeveer 60 seconden en kan maanden achtereen, meerdere keren per dag worden uitgevoerd.

De software van Coala analyseert vervolgens de data en stelt vast of en welke ritmestoornis zich manifesteert. Indien nodig gaat er een waarschuwing naar de cardiologieverpleegkundige.

Luscii dashboard

Alle data zijn in te zien via het Luscii dashboard, direct vanuit het epd.‘De koppeling met het epd is wat ons betreft cruciaal,’ aldus Daan Dohmen. ‘Dat betekent minder registratielast en een veel kleinere kans op fouten.’

Luscii AF wordt binnenkort bij een beperkt aantal Nederlandse en Britse ziekenhuizen in gebruik genomen voor ontwikkel- en studiedoeleinden. Zijn dat Nederlandse ziekenhuizen?‘Na die eerste fase verwachten we dat er meer ziekenhuizen zullen aansluiten,’ aldus

Reacties