E-health

eHealth Monitor 2018: weinig vertrouwen in online inzage

Andrey Popov / Fotolia

Uit de eHealth Monitor van Nivel en Nictiz blijkt dat het gebruik van elektronische patiëntendossiers toeneemt maar dat artsen bezorgd zijn over het delen van online informatie.

Dit gebrek aan vertrouwen in online inzage hangt samen met een uitgesproken visie op de capaciteiten van de patiënt op het gebied van interpretatie en privacy. Sommige artsen uiten hun zorgen over patiënten die informatie zullen delen met personen die daar misbruik van kunnen maken, aldus de eHealth Monitor 2018. Een groot deel van de artsen is er niet zeker van dat de veiligheid van medische gegevens is gewaarborgd bij online inzage.

Onder de knie

In de meeste andere opzichten zijn zorgverleners wel positief gestemd over de voortschrijdende digitalisering in de zorg. De meesten voelen zich over het algemeen digitaal vaardig, blijkt uit de eHealth Monitor. Zo probeert een meerderheid van artsen systeem- of softwareproblemen eerst zelf op te lossen. Ook zeggen ze nieuwe programma’s en apps snel onder de knie te hebben.

De meeste verpleegkundigen geven eveneens aan snel te leren bij het gebruik van nieuwe programma’s, systemen en apps. Een derde van de huisartsen en medisch specialisten en ongeveer de helft van de verpleegkundigen denken de juiste technologie te kunnen vinden voor de zorgvraag van een patiënt.

Relatief traag

Nietemin stelt de eHealth Monitor 2018 vast dat de ontwikkeling van gebruik van e-health relatief traag gaat. Dit speelt vooral als zorggebruikers en zorgverleners beiden een rol hebben in het gebruik ervan. Bij het gezamenlijk gebruik van e-health is het essentieel dat beide partijen de meerwaarde ervan inzien, aldus de opstellers van het rapport.

Daar komt bij dat niet iedereen over de digitale vaardigheden beschikt die nodig zijn om met e-health toepassingen te werken.  In ieder geval is het duidelijk dat het bij elkaar brengen van de wereld van de zorgverlener en van de zorggebruiker tijd en verandering vergt.

Eerdere edities eHealth Monitor

Eerdere edities van de eHealth monitor hadden een optimistischer toonzetting. Zo focuste de editie van 2017 juist op een toenemend vertrouwen van  zorggebruikers en zorgverleners. De meeste artsen zagen online contact met de patiënt als een goede aanvulling op andere vormen van contact, aldus de eHealth Monitor 2017.

Bij de medisch specialisten werd bijvoorbeeld een toenemende waardering vastgesteld voor online inzage in het medisch dossier van de patiënt. Goede resultaten werd er verder gemeld bij chronisch zieken en in de ouderenzorg. Chronisch zieken kregen een sneller inzicht in de eigen medicatiegegevens en ervoeren meer betrokkenheid bij de behandeling door hun arts.

Zelfstandig meten

Ongeveer de helft van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen mat in 2017 zelfstandig gezondheidswaarden. Dit gold met name voor gewicht, bloeddruk en bloedsuikerwaarden.

In de ouderenzorg nam de toepassing van ict in 2017 eveneens toe. Meer dan 40 procent van de verpleegkundigen maakte in dat jaar gebruik van een elektronisch patiëntenportaal. Meer dan de helft was voorstander van een digitale dubbele medicatiecontrole.

 

 

 

Reacties