E-health

Elizabeth Teisberg: ‘In digitale zorg staat de mens centraal’

Digitale techniek en uitkomstgerichte zorg maken de zorg menselijker in plaats van kil en afstandelijk. Dat zegt Elizabeth Teisberg, een van de grondleggers van VBHC.

Elizabeth Teisberg doet haar uitspraken in een interview op Qruxx. Digitale instrumenten ziet men vaak als een ideaal hulpmiddel voor het registreren van uitkomsten, aldus Teisberg. Maar daar is het haar niet primair om te doen.

“De kernvraag is hoe we deze technologieën kunnen gebruiken om relaties te bouwen en te verstevigen”, reageert Teisberg. Dat kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van de simpele vraag hoe een patiënt zich voelt. “Zo kunnen professionals via een app op afstand vaststellen of nader contact nodig is. Als een patiënt drie dagen op rij via zo’n app aangeeft zich niet beter te voelen, is dat een duidelijk teken. Met de huidige hulpmiddelen zal een patiënt in zo’n geval geen contact zoeken. Terwijl er mogelijk wel wat aan de hand is.”

Teisberg: beperkt aantal indicatoren

Of het nu via de app of anderszins is, wat de patiënt vindt en voelt moet wat Teisberg veel nadrukkelijker als uitgangpunt dienen om behandeluitkomsten te evalueren. “Je hoeft echt niet een miljoen vragen vast te leggen. Het gaat om een paar zaken die van wezenlijk belang zijn voor patiënten met een zelfde ziektebeeld. Vaak wordt gedacht dat patiënten daar geen goed oordeel over kunnen vellen, maar patiënten zijn uitstekend in staat om aan te geven hoe hun eigen pijn, onrust of ongemak zich ontwikkelt.

Uiteindelijk kom je zo op een beknopte lijst met een beperkt aantal indicatoren uit. “Deze kunen betekenisvolle informatie geven waar een aanbieder het zorgproces mee kan verbeteren.”

Reacties