ICT infrastructuur

Elkerliek als eerste streekziekenhuis klaar met VIPP

Het Elkerliek ziekenhuis is het eerste streekziekenhuis dat het ambitieuze VIPP-programma rond online inzage met goed gevolg heeft afgerond.

Na de toets door een onafhankelijke auditor op 3 juni ontving het Helmondse ziekenhuis deze week de bevestiging. Ook de modules A2 en B2 hebben zij positief afgerond.

Voor patiënten betekent dit dat zij binnen 7 dagen de eigen medische gegevens – zoals uitslagen van bloedonderzoek – in MijnElkerliek kunnen lezen. Ook kunnen zij de brieven van de medisch specialist aan de huisarts zien, evenals informatie over afspraken. Om te voldoen aan de module A2, moet het patiëntenportaal ook voldoende gebruikt worden door patiënten. De eis is dat 10% van de patiënten in de maand voorafgaand aan de toets moet hebben ingelogd. Bij MijnElkerliek is het een kleine 20% van de patiënten die structureel gebruikmaakt van het portaal. Patiënten raken dus steeds meer bekend met online inzage. Daarmee krijgen zij meer grip op hun gezondheid.

Patiëntveiligheid

Voor medicatie geldt dat medisch specialisten 70%van de recepten digitaal naar de apotheek versturen. Dat zorgt ervoor dat de fax bijna de deur uit kan. Digitaal uitwisselen van recepten betekent ook dat er minder fouten optreden omdat er geen informatie hoeft te worden overgetypt. Dit is goed nieuws voor medicatie- en dus patiëntveiligheid.

Aansluiten op bestaande zorgprocessen

‘Dit is een belangrijke stap bij het benutten van de digitale mogelijkheden om patiënten meer te betrekken bij de eigen zorg’, zegt Michel Foppen, bestuurder van het Elkerliek. ‘Ik ben er trots op hoe we dit in relatief korte tijd bereikt hebben door met nieuwe mogelijkheden zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande zorgprocessen.’

Verder na VIPP

Na een vliegende start met het VIPP-programma gaat het Helmondse ziekenhuis verder met de ontwikkeling van MijnElkerliek. Zo wil het ziekenhuis in 2019 toevoegen dat patiënten kunnen e-mailen met de zorgverlener via MijnElkerliek (eConsult) en een overzicht bieden van de zorgverleners die het patiëntendossier geraadpleegd hebben in de afgelopen periode. Ook staat een koppeling naar persoonlijke gezondheidsomgevingen op de planning. Een persoonlijke gezondheidsomgeving biedt patiënten de mogelijkheid een eigen online omgeving te kiezen en medische informatie vanuit meerdere zorgverleners samen te voegen.

Reacties