EPD van Nexus klaar voor VIPP-programma

© [M] NanoStockk / Getty Images / iStock

Ziekenhuizen met een patiëntenportaal dat op de epd-suite van Nexus is aangesloten zijn technisch klaar om de doelen van het VIPP-programma te behalen. Dit blijkt uit de statusrapportage die in overleg met de NVZ is uitgevoerd.

In de statusrapportage is te lezen dat Nexus de functionaliteit biedt waarmee de instelling aan de gestelde eisen inzake de BGZ (Basisgegevensset Zorg) elementen kan voldoen. Daarmee is het systeem in staat te voldoen aan de eisen van VIPP-module A2.

Eerder dit jaar demonstreerde Nexus al de ZIB-medicatieafspraak op basis van het nieuwe Medicatie Proces 9 uit te kunnen wisselen. Met behulp van deze ZIB wordt het voor instellingen mogelijk gemaakt om van elkaar te zien welke medicatie is voorgeschreven, gewijzigd of gestopt. De recente controle van Nictiz op de toetscriteria van VIPP B2 werd daarmee een formaliteit.

Webservice Nexus

Nexus laat weten voor te sorteren op VIPP5 en de uitwisseling BGZ. “Essentieel voor de patiëntveiligheid is een juiste gegevensregistratie in het bronsysteem. De eerste verslaglegging is immers het vertrekpunt van het medisch proces en daaropvolgend de uitwisseling. Door ons datamodel volledig aan te passen aan alle ZIB’s hoeven wij de invoer niet eerst te mappen. Daarnaast is voor elke ZIB een webservice en open API beschikbaar t.b.v. derde-partijen”, aldus een woordvoerder van Nexus.

Reacties