Erasmus MC kiest voor langjarige samenwerking bij echografie

Het Erasmus MC gaat voor de echografie een vijfjarig strategisch partnership aan met Philips. Hiermee komt een einde aan de samenwerking met meer dan tien andere leveranciers.

Volgens de afspraken verzorgt Philips de komende vijf jaar levering, beheer, onderhoud, educatie en optimalisatie van de echografiesystemen voor alle afdelingen van het Erasmus MC.

Het Erasmus MC gebruikt steeds meer echoapparaten voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De verschillende afdelingen en specialismen werken hierin vaak zelfstandig. Dit betekende dat de beschikbare apparatuur lang niet altijd optimaal werd benut. Bovendien bedroeg het aantal leveranciers meer dan tien. Hierdoor was ook het onderhoud van de 140 echoapparaten niet centraal geregeld.

Erasmus MMC en centrale inkoop

Ernst Kuipers, voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC, is verheugd over de samenwerking. “We zoeken naar allerlei manieren om de zorg kwalitatief hoog en tegelijkertijd betaalbaar te houden”, aldus Kuipers. “Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Er is nu sprake van centralisatie van inkoop en beheer van een groot deel van onze apparatuur. Daardoor kunnen we veel meer sturen op efficiëntie en toekomstige kosten. Zo komen we voor zo min mogelijk verrassingen te staan.”

Gestandaardiseerde processen voor gebruik, maar ook voor onderhoud en inkoop, dragen volgens Philips en het Erasmus MC bij aan een efficiëntere workflow. De echoapparatuur kan alle benodigde klinische specialismen bedienen en is daarmee inzetbaar voor verschillende afdelingen. De bediening is daardoor eenvoudiger en gebruikers zijn minder tijd kwijt aan training.

In een eerste fase van de samenwerking  vindt de vervanging plaats van ongeveer veertig echoapparaten. In de komende jaren volgen de andere systemen.

Vast bedrag per maand

Philips sloot de afgelopen jaren meer van dergelijke samenwerkingsverbanden. Met de Sint Maartenskliniek in Nijmegen werd in 2012 een destijds voor Nederland nieuw dienstverleningsmodel geïntroduceerd. Dit model is gebaseerd op het beschikbaar stellen van technologie voor een vast bedrag per maand in plaats van deze aan te schaffen.

Deze afspraken betroffen destijds alle beeldvormende apparatuur voor de afdeling radiologie en de operatiekamers van de Sint Maartenskliniek, een zorginstelling die is gespecialiseerd in orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Het ging daarbij om MRI- en CT-scanners, mobiele en vaste röntgensystemen., en echografie-apparatuur voor de afdelingen Reumatologie en Anesthesiologie en het digitale beeldbeheersysteem op de afdeling Radiologie.

Reacties