Medische Technologie

Ernstig hartfalen preventief te behandelen via telemonitoring

© denisismagilov / Stock.adobe.com

Met behulp van CardioMEMS, een implanteerbare druksensor, kunnen artsen op afstand de druk in de linker hartkamer van patiënten met hartfalen volgen. Dat werkt sneller dan andere vormen van telemonitoring.

Jasper Brugts, cardioloog in het Erasmus MC, nam deze vorm van telemonitoring over uit de Verenigde Staten. Hij noemt het ‘de heilige graal’ voor telemonitoring omdat het apparaat de essentie van de hartaandoening meet en hij preventief kan ingrijpen om klachten en eventuele ziekenhuisopname te voorkomen.

“Het kan bijna niet mooier”, vertelt Brugts enthousiast. “Als de vullingsdruk van het hart toeneemt, duurt het twee tot drie weken voor de patiënt klachten krijgt”. Dat geeft de arts tijd om preventief in te grijpen door de medicatie aan te passen en leefstijladvies te geven. Andere methoden voor telemonitoring, zoals patiënten met een app controleren op gewicht, zijn weliswaar makkelijker te ontwikkelen, maar niet effectief, omdat alarmsignalen te laat komen.

CardioMEMS

De CardioMEMS is een sensor ter grootte van een paperclip die in de longslagader wordt gebracht. Daar groeit de sensor vast in de bloedvatwand. De sensor heeft een membraantje met een spoeldraad die de resonantiefrequentie in de slagader meet. De patiënt activeert de sensor als hij op een kussen met meetapparatuur gaat liggen.

De cardioloog krijgt elke dag de metingen binnen op zijn computer. Iedere twee weken controleert hij de metingen actief. In de tussenliggende periode krijgt hij een melding wanneer de meting de grenswaarde overschrijdt. De arts kan de patiënt vervolgens per telefoon inlichten dat diens vullingsdruk boven de streefwaarde is gekomen en een behandeladvies geven.

In de VS toonde onderzoek aan dat bij patiënten die via de druksensor op afstand werden gemonitord, het aantal ziekenhuisopnames met 37 procent afnam ten opzichte van patiënten die de gebruikelijke zorg kregen. De kwaliteit van leven nam aanmerkelijk toe. De artsen pasten in de monitorgroep vaker de medicatie aan dan in de controlegroep.

In basispakket

In Nederland is nieuw onderzoek nodig om te bepalen of deze vorm van telemonitoring kosteneffectief is en of de kwaliteit van leven verbetert. Brugts leidt dit project en legt uit dat het zorgsysteem en de financiering van de zorg te veel verschilt met de VS om hun onderzoeksresultaten over te nemen.

Het ministerie van VWS heeft de CardioMEMS gedurende dit onderzoek voorwaardelijk toegelaten in het basispakket zorg voor patiënten met chronisch hartfalen met NYHA-klasse III (ernstig hartfalen). Het ministerie verstrekt een subsidie van 3,8 miljoen euro voor de zorgkosten en producent Abbott voorziet in 1,8 miljoen euro van de onderzoekskosten.

De vergoeding geldt alleen binnen dit studieverband. Het onderzoek vindt plaats in twintig hartcentra. Als blijkt dat de innovatie effectief is in vergelijking met de standaardzorg, blijft de CardioMEMS definitief in het basispakket.

Unieke subidie

Volgens Brugts is dit een unieke subsidie. Hij heeft de afgelopen jaren geen voorwaardelijke toelating meegemaakt voor de cardiologie. “Een teken dat het ministerie gelooft in deze zorginnovatie, waarbij de techniek zich mogelijk snel terugverdient als het werkt. De sensor blijft ook permanent in het lichaam.”

Een kwart miljoen mensen in Nederland heeft hartfalen, 15 tot 20 procent daarvan heeft de ernstige vorm. Van deze groep mensen wordt een aanzienlijk deel een of meer keer in het ziekenhuis opgenomen. “De nieuwe behandeling zou de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Bovendien kunnen we in het ziekenhuis de vraag naar bedden niet meer aan. Door patiënten op afstand te behandelen kunnen we ze uit het ziekenhuis houden.”

Reacties