Privacy en security

Harm-Jan Wessels: ‘Ik ben een fan van de AVG’

Harm-Jan Wessels, CEO van softwareleverancier Forcare, heeft uitgesproken opvattingen over uitwisseling van medische data en over privacy.

Anders dan veel betrokkenen denken en uitdragen, doet Nederland het in internationaal perspectief heel goed in de elektronische uitwisseling van medische data. Dat is de opmerkelijke stelling van Harm-Jan Wessels, CEO van softwareleverancier Forcare. ‘Je hoort veel sombere verhalen over de toekomst van de zorg-ict in ons land. In het buitenland zou het allemaal beter zijn geregeld.’

Zelf ziet Wessels dat anders. ‘We zetten in Nederland vooral in op regionale uitwisseling. Volgens mij is dat een verstandige keuze. In de regio ken je elkaar, daar is onderling vertrouwen. En vertrouwen is een voorwaarde voor digitalisering van privacygevoelige informatie. Pas als je het regionaal goed hebt geregeld, kun je de volgende stap zetten, op weg naar optimale landelijke uitwisseling.’

Regionale uitwisseling

In Nederland kreeg de regionale uitwisseling volgens Wessels al vroeg vorm. Op diverse plekken in het land bleken speciaal hiervoor opgerichte zorgorganisaties een grote aanjager van nieuwe ontwikkelingen. In nauwe samenwerking met de gebruikers leveren deze organisaties tal van producten en diensten die elektronische communicatie tussen zorgaanbieders vergemakkelijken en versnellen.

Een mailoplossing bijvoorbeeld waarmee huisartsen berichten kunnen ontvangen van zorgaanbieders die met verschillende ict-leveranciers werken. Of een systeem voor uitwisseling van radiografische beelden tussen ziekenhuizen in de regio, wat een grote tijdsbesparing en kwaliteitswinst oplevert. Snelle uitwisseling van dergelijke gegevens kan bijvoorbeeld voorkomen dat een patiënt met een hartinfarct invalide wordt.

Korte lijnen in de regio

Al met al is dit een pragmatisch en goed functionerend systeem, meent Harm-Jan Wessels. Het is volgens hem dan ook niet voor niets dat het Nederlandse regionale model in veel landen navolging heeft gekregen. ‘STP’s of Sustainability and Transformation Partnerships vormen bijvoorbeeld de basis van de regionale uitwisseling van de National Health Service in Engeland. En ook de systemen GHT in Frankrijk en TEFCA in de VS vertonen een sterke analogie met het Nederlandse model.’

Twijfels over privacy

Net als over regionale uitwisseling heeft Harm-Jan Wessels een uitgesproken opvatting over privacywetgeving. Deze is niet te streng, vindt hij. ‘Eén ding hebben de ontwikkelingen van de afgelopen jaren ons geleerd: het grootschalig uitwisselen van persoonlijke gegevens brengt tal van gevaren met zich mee. Het schandaal met Cambridge Analytica, het bedrijf dat miljoenen Facebook-accounts misbruikte voor de Trump-campage en daarmee een vermogen verdiende, gaf wat dat betreft de doorslag. Dat heeft het vertrouwen een definitieve deuk gegeven.’

‘Persoonlijke gegevens zijn van jezelf, niet van een ander’, vervolgt Wessels. ‘Dat is de basis. En dat geldt zeker voor medische data. Ik ben daarom een fan van de GDPR, of de AVG zoals de wet in Nederland wordt genoemd. In grote lijnen geldt: hoe zwaarder de eisen die aan privacy worden gesteld, hoe beter het is. De zorg bevindt zich in een enorme transitie. Zorgnetwerken worden steeds verfijnder en de patiënt wordt steeds meer onderdeel van een digitaal netwerk. Je moet hem of haar dus beschermen.’

‘Pgo is enige oplossing’

Wessels ziet de pgo, de persoonlijke gezondheidsomgeving zoals die momenteel door verschillende aanbieders wordt ontwikkeld, als de enige oplossing. ‘De MedMij-standaarden, waaraan ze allemaal moeten voldoen, houden onder meer in dat de patiënten eigenaar zijn van al hun gegevens, en zelf kunnen bepalen met wie zij die delen. Die patiënten, dat zijn jij en ik. Uiteindelijk kan niemand anders de gegevens beter beheren dan wijzelf.’

Het bedrijfsleven moet zich daaraan aanpassen en doet dat ook, stelt Wessels vast. Hij ziet interessante ontwikkelingen. ‘IBM Duitsland werkt bijvoorbeeld aan een Elektronische Gesundheidsakte, in opdracht van een van de grootste verzekeraars van het land. Die verzekeraar kan by design niet bij de gegevens van de patiënten, net zoals WhatsApp nu by design niet in de berichten kan kijken die ze zelf uitwisselen.’

Concurrentievoordeel

Uiteindelijk levert dit voor bedrijven een stevig concurrentievoordeel op. Niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. In Europa lopen we voorop wat de privacy betreft, daarvan is Wessels overtuigd. ‘Het past in onze cultuur. Nergens is de aandacht voor de bescherming van gegevens zo groot. En hoe lastig dat soms ook kan zijn, in the end is het een goede zaak. Elders gaat dat immers ook gebeuren, dat is met de toenemende mondigheid van burgers overal ter wereld eigenlijk onvermijdelijk. En dan hebben wij een flinke competitieve voorsprong. We weten hoe dat werkt met de privacy en hoe je dat inpast in digitale uitwisseling. We zijn de voorhoede wat dat betreft. Laten we dat vooral zo houden.’

Lees het hele verhaal in Zorgvisie ICT Magazine

Reacties