Privacy en security

Hoe pak je epd-‘information blockers’ aan?

barameefotolia / stock.adobe.com

In de VS worden ziekenhuizen en ict-leveranciers die weigeren medische data te delen, stevig aangepakt. Wat betekent dit voor de situatie in Nederland?

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid gaat de namen publiek maken van alle partijen die de uitwisseling van medische data in de weg staan. Topambtenaar Seema Verma sprak hierbij van een ‘beslissing zonder precedent’. Verma: ‘We moeten ons zorgstelsel zo inrichten dat alle patiënten over hun data kunnen beschikken en deze kunnen delen met zorgverleners. Zodat zij op basis van deze informatie kiezen voor de beste behandeling.’

Verbeteren uitkomstinformatie

De uitspraken van Verma sluiten aan bij een in Nederland spelende discussie over de uitwisseling van zorginformatie. Deze uitwisseling verloopt niet in alle opzichten soepel. ‘Bij ons in het ziekenhuis speelt dit onder meer bij de uitwisseling van medische gegevens voor het verbeteren van de uitkomstinformatie,’ zegt Egge van der Poel, data-onderzoeker bij het Erasmusmc.

Concreet gaat het om data van de afdeling hoofd-halsoncologie van het Rotterdamse ziekenhuis. ‘We willen data uit het epd combineren met data uit ons elektronische systeem voor wetenschappelijk onderzoek naar de betrokken ziekten,’ aldus Egge van der Poel. ‘Voor de leverancier van het epd is eenvoudige data-extractie kennelijk geen onderdeel van de standaard dienstverlening. Hij doet dat alleen tegen een vergoeding.’

Dit kan verschillende vormen aannemen. ‘Ofwel een directe vergoeding, ofwel een aanpassing van de licentie. Maar linksom of rechtsom kost het geld. Ik ben daarop tegen, omdat het gezondheidsinformatie betreft. Informatie dus met een maatschappelijk belang.’

ChipSoft

De discussie over het uitwisselen van medische gegevens speelt ook bij het overhevelen van data uit het ziekenhuis-epd naar de nieuw te ontwikkelen pgo’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen). Hierbij wordt meer succes geboekt. Dit blijkt onder meer uit een praktijkproef van epd-leverancier ChipSoft en de Reinier Haga Groep.

De test van Chipsoft (overigens ook de leverancier van het Erasmusmc) en de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep verliep volgens alle betrokkenen naar tevredenheid. De testgegevens kwamen op de juiste wijze over. Aanpassingen in het ziekenhuis-epd kwamen ook in de pgo’s terecht. Hiermee werd voldaan aan het MedMij-afsprakenstelsel. Dit is een serie technische en juridische afspraken waaraan pgo’s moeten voldoen voor toelating tot de Nederlandse markt.

Ook zorginstellingen

Waar de discussie zich in Nederland vooral lijkt te richten op de rol van epd-leveranciers, richt het het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid is dat het publiek maken van ‘information blockers’ niet alleen op ict-bedrijven maar ook op zorginstellingen.

Een interessante ontwikkeling, aldus Egge van der Poel van het Erasmusmc. ‘Wij kennen een ander zorgstelsel dan de Verenigde Staten, waar grotere commerciële belangen spelen. Maar ook hier is soms sprake van terughoudendheid bij het uitwisselen van data tussen zorginstellingen. Ik wil er graag op wijzen dat een betere uitwisseling tussen ziekenhuizen de kwaliteit van de zorg kan verhogen.’

Health Tech Highlights

Topambtenaar Seema Verma lichtte haar beslissing deze week toe op het beurscongres HIMSS19. Nictiz, VMBI en Cognicum organiseren de Nederlandse delegatie van HIMSS19. De delegatie neemt behalve aan de beurs in Orlando ook deel aan HIMSS Europe in Helsinki, later dit jaar. BSL, uitgever van Zorgvisie, Skipr, Qruxx, QruxxTech en Zorgvisie ict is mediapartner van de Nederlandse delegatie.

Op woensdag 13 maart 2019 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de bijeenkomst Health Tech Highlights plaats. BSL en de Nederlandse delegatie doen hier verslag van de lessen die zijn opgedaan tijdens HIMSS19.

Reacties