ICT infrastructuur

Hugo de Jonge maakt deel broncode PGB2.0 openbaar

vege / stock.adobe.com

Minister Hugo de Jonge van VWS publiceert over enige tijd een deel van de broncode van het nieuwe PGB2.0. De complete broncode, die onder meer wordt ontwikkeld door DWS en de SVB, mag hij niet openbaar maken. Daarmee is er dus geen sprake van open source.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. “Ik zal onderdelen van de broncode openbaar maken met alle rechten voorbehouden”, aldus De Jonge. “Daarmee zal deze broncode niet beschikbaar komen voor
hergebruik door derden en kwalificeert het niet als open source. Er gelden hiervoor wettelijke belemmeringen voor de overheid. Bovendien is de kern van het PGB2.0-systeem volledig toegesneden op de uitvoering van de PGB en acht ik daarom de herbruikbaarheid van deze broncode voor IT-systemen in een andere context laag.”

Dit gebrek aan herbruikbaarheid komt vaker voor bij de overheid, aldus Hugo de Jonge. Dit omdat er bij zaken als PGB2.0 een IT-systeem nodig is voor een unieke situatie waar nog niemand eerder een systeem voor heeft ontwikkeld. “Dit is bij de rijksoverheid regelmatig het geval, als het de uitvoering betreft van een unieke Nederlandse wet die uitgevoerd wordt met één IT-systeem. Nergens op de wereld bestaat dan immers een organisatie die hetzelfde IT-systeem nodig heeft. Er zijn dan dus ook geen leveranciers die een dergelijk systeem al een keer ontwikkeld hebben. In dat geval wordt er een op maat gemaakt IT-systeem ontwikkeld.”

Ontwikkeld door DSW en SVB

Het PGB2.0-systeem is een voorbeeld van zo’n maatwerk IT-systeem, dat is samengesteld uit bestaande en zelfontwikkelde applicaties, aldus de minister. Deze applicaties worden onder meer ontwikkeld door DSW/ZN en de SVB. Zij bouwen daarbij voort op eerder ontwikkelde applicaties, waarvan de auteursrechten niet bij het ministerie van VWS berusten. De delen van de broncode die wel openbaar mogen worden gemaakt, verwacht De Jonge in de tweede helft van 2019 openbaar te kunnen maken.

Reacties