E-health

IGJ: e-health in zorginstellingen kan beter

yoh4nn / Getty Images / iStock

Tien zorginstellingen kregen bezoek van de IGJ voor een onderzoek naar hun gebruik van zorg-ict en e-health. Inspecteur Johan Krijgsman: 'Bij veel projecten ontbrak een risicoanalyse, of zelfs een programma van eisen.'

Zorginstellingen en ziekenhuizen zijn steeds afhankelijker van ict. Daarmee zegt coördinerend inspecteur Johan Krijgsman van de IGJ natuurlijk niets opzienbarends. Maar dat de inspectie een heel bezoek wijdt aan uitsluitend e-health, dat is wel nieuw. Dat vonden althans de instellingen die vorig jaar een zogeheten verkennend inspectiebezoek kregen.

‘We bespeurden een zekere verrassing toen we het thema van de inspectie aankondigden’, vertelt Krijgsman. ‘Maar na de aanvankelijke verbazing begreep men het wel. Onze taak is toezien op alle aspecten die met kwaliteit van zorg te maken hebben, dus ook op ict en e-health.’

Kritisch rapport IGJ

Het was een kritisch rapport dat IGJ in mei van dit jaar het licht deed zien. Het betrof een verslag van tien inspectiebezoeken aan zes ziekenhuizen en vier ggz-instellingen. Aan zorg-ict en e-health valt nog veel te verbeteren, was de conclusie van de inspectie. De bestuurlijke aandacht is er wel, maar in de praktijk blijven zaken als invoering van nieuwe functies, koppeling van gegevens en informatiebeveiliging achter.

Inspecteurs van IGJ spraken tijdens hun bezoeken met de raad van bestuur van de betreffende zorginstelling, met zorgverleners, ict’ers en vertegenwoordigers van patiënten. Bij elk bezoek keek de inspectie naar twee of drie voorbeelden van e-health die de zorginstelling toepast.

Groot enthousiasme

‘Om te beginnen het goede nieuws: het enthousiasme in de bezochte instellingen was groot,’ aldus Johan Krijgsman. ‘Dat gold voor alle niveaus in de organisatie. Bestuurders zijn doordrongen van het belang van ict. Zorgverleners komen regelmatig met eigen digitale projecten, zoals The Box in het LUMC.

‘Dit is een pakket met een weegschaal, een bloeddrukmeter en een ecg-apparaatje, waarmee patiënten thuis hun bloeddruk en gewicht kunnen controleren, een hartfilmpje maken en met die gegevens paraat kunnen inloggen op een digitaal spreekuur. Zeer interessant.’

Patiënten

En last but not least waren de patiënten die de inspecteurs spraken tevreden. ‘Dat gold zowel voor het belang van e-health voor een betere zorg als voor de mate waarin ze bij projecten waren aangehaakt. De meeste instellingen die we hebben bezocht, betrokken de cliëntenraad actief bij nieuwe plannen. Patiënten konden vaak meedenken of testen in projecten. Patiënten deden ook mee aan onderzoek naar het succes van een toepassing.’

Lees het hele artikel in Zorgvisie ICT Magazine

Reacties