IGJ pleit voor wettelijke regeling uitwisseling patiëntgegevens

© mediaphotos / Getty Images / iStock

IGJ-topvrouw Van Diemen vindt dat minister Bruins het landelijk EPD met wetgeving moet regelen. Het gaat nu te traag.

“Zeker in spoedsituaties moeten zorgverleners over actuele informatie kunnen beschikken”, zegt inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.

Van Diemen ergert zich aan het langzame tempo waarmee een goede gegevensuitwisseling tot stand komt. Voor ongeveer vier miljoen mensen is die data-uitwisseling niet op orde. “Het stokt. Deels omdat mensen geen toestemming geven, maar ook omdat instellingen te kennen hebben gegeven dat ze geen patiëntgegevens willen delen.”

Goed en veilig

“Dat het niet goed werkt, komt door het poldermodel dat we in Nederland hebben. We hechten allemaal aan ons eigen belang, maar we moeten stappen maken. We voorkomen veel leed als de uitwisseling op landelijk niveau goed en veilig functioneert. Nu is het een lappendeken van systemen die niet altijd op elkaar aansluiten.”

Van Diemen: eigen regie

Politiek en zorgsector zien de voordelen van het voeren van eigen regie van patiënten, maar Van Diemen zegt dat ook dat moeilijk is als de uitwisseling van patiëntgegevens matig functioneert. De regio’s moeten samenwerken op dit terrein: “Je kunt geen eigen regie voeren als je geen compleet dossier hebt van jezelf.”

Reacties