‘IntelliSpace Cardiovascular biedt een compleet overzicht van de patiënt’

Alle relevante behandelinformatie vanaf één centraal punt beschikbaar. Dat is de wens van veel cardiologen. Uitslagen van onderzoeken, echo’s, thoraxfoto’s, MRI’s, CT’s en alles wat verder nodig is om de toestand van de patiënt goed te kunnen beoordelen. En natuurlijk toegang tot het epd. IntelliSpace Cardiovascular biedt deze oplossing.

Ook een snelle en eenvoudige uitwisseling van informatie staat in de cardiovasculaire zorg hoog op de agenda. Uitwisseling tussen verschillende locaties van het ziekenhuis, en met andere instellingen of zorgverleners buiten het ziekenhuis. Dit alles onafhankelijk van het gebruikte systeem.

Veel zorgverleners ondervinden helaas nog altijd hinder van gebrekkige digitalisering. Uitslagen van onderzoeken zijn bijvoorbeeld lang niet altijd snel genoeg beschikbaar. Dit kan een onderzoek zijn van een huisarts of een andere zorgverlener buiten het ziekenhuis. Maar zelfs binnen de muren van de instelling zelf is de informatie-uitwisseling soms traag en gebrekkig. Dat betekent dubbel werk, onvolledige gegevens en kans op fouten.

MDO soepel laten verlopen

Eenvoudige en efficiënte interoperabiliteit is dus een noodzaak voor cardiovasculaire zorgverleners. Niet alleen om de hierboven genoemde problemen te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook om het multidisciplinair overleg (MDO) snel en soepel te laten verlopen. Met collega’s die indien nodig vanaf een andere locatie inloggen in het systeem. Terwijl alle informatie is afgebeeld op schermen waartoe alle betrokken zorgverleners toegang hebben. Veilig, snel en overzichtelijk.

Daarnaast kan de behandeling van de patiënt baat hebben bij koppeling van systemen met bijvoorbeeld de afdeling radiologie, zodat inzage in MRI’s en CT’s mogelijk wordt. De informatie-uitwisseling in het ziekenhuis zelf wordt hierdoor beter, efficiënter en transparanter.

IntelliSpace Cardiovascular

Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis heeft voor dit alles een oplossing gevonden. De Tilburgse zorginstelling, waar het afgelopen jaar 65.000 patiënten de polikliniek cardiologie bezochten en 18.000 hartecho’s werden gemaakt, gebruikt als een van de 24 Nederlandse ziekenhuizen IntelliSpace Cardiovascular van Philips. Dit is een online beeldsysteem dat alle onderzoeksbeelden van patiënten vanaf iedere werkplek toegankelijk maakt.

Het systeem biedt onder meer een tijdlijn met een grafisch, panoramisch en chronologisch overzicht van de geschiedenis van de patiënt. “Ik vind het een groot voordeel dat ik in de tijdslijn kan zien wat de voorgaande echo’s zijn geweest en dat ik onderzoeken naast elkaar kan zetten en vergelijken”, zegt echo-arts Wally Wonnink van het ETZ.

Gekoppeld aan Azurion

Bovendien is IntelliSpace Cardiovascular gekoppeld aan het interventiesysteem Azurion. Op die manier worden in de OK alle beelden van de patiënt opgeroepen. De arts hoeft dus niet de steriele ruimte te verlaten om naar een computer te lopen. Het systeem is verder gekoppeld met de radiologie-PACS voor de thoraxen en met het epd.

Op die manier krijgt de behandelend arts een totaaloverzicht van de patiënt. “De tijdswinst is een groot voordeel,” zegt cardioloog Randall de Visser. “Zeker in een ziekenhuis met meerdere locaties is het belangrijk om informatie snel te kunnen vergaren.”

Koppeling met epd

Tot slot is de koppeling met het epd van groot belang. “IntelliSpace Cardiovascular is niet een product op zich, het is een samenwerking met het elektronisch patiëntendossier en de integratie daarvan binnen het ziekenhuis. Zodat ook dat snel en goed loopt”, aldus cardioloog Paul Melman. “Dat vind ik heel belangrijk.”

IntelliSpace Cardiovascular is onderdeel van het Philips Clinical Informatics portfolio. Het is ontworpen om het stroomlijnen van de klinische workflow te ondersteunen en ter verbetering van operationele prestaties in de hele cardiovasculaire servicelijn.

Reacties