Big data en kunstmatige intelligentie

Jan Kremer: ‘Cijfers zijn belangrijk, maar niet allesbepalend’

Welke rol spelen cijfers en data in de zorg? Meetbare gegevens zijn belangrijk, maar een nadruk op gemiddelde uitkomsten kan problematisch zijn. Dat vindt zorgvernieuwer Jan Kremer.

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit maar relatief duur. Het Centraal Planbureau houdt rekening met de mogelijkheid dat de kosten stijgen van 13 procent van het bruto binnenlands product nu naar meer dan 31 procent in 2040.

Een zeer onwenselijke situatie, aldus Jan Kremer, hoogleraar aan het Radboudumc en zorgvernieuwer van het eerste uur. ‘De zorg gaat dan ten koste van andere belangrijke collectieve voorzieningen,’ zei hij hierover tijdens een recente partnerbijeenkomst van Qruxx.

Geen onnodige behandelingen

De oplossing is volgens Kremer echter niet om je te focussen op de prijs, maar op het verminderen van het volume. ‘Je moet zorgverleners en patiënten de ruimte bieden om onnodige behandelingen na te laten. Het is een investering om dat voor elkaar te krijgen, maar het resultaat is dat de kwaliteit toeneemt en de kosten dalen.’

In het betoog van Jan Kremer stond kwaliteit centraal. Een complex begrip omdat iedereen er wat anders mee bedoelt, stelde hij vast. ‘Niemand is tegen kwaliteit, maar iedereen heeft een andere invulling van het begrip. Het is daarmee dus niet objectief.’

Tegelijkertijd is het een misvatting om kwaliteit dan maar als subjectief te beschouwen, vervolgde Kremer. ‘Dat is wat de postmodernisten vonden. Anything goes, alles is evenveel waard. Mijn perspectief is net zo goed als dat van jou. Of erger nog: mijn perspectief is het enige juiste. Een visie die je helaas steeds vaker tegenkomt, tot in de Tweede Kamer toe.’

Dialoog aangaan

In zijn betoog pleitte Jan Kremer voor een nieuwe visie op het begrip kwaliteit, die de oude tegenstellingen overstijgt. Niet objectief, niet subjectief, maar intersubjectief. ‘In gewoon Nederlands: de dialoog aangaan. Met elkaar bepalen wat goed is om te doen.’

Cijfers en andere meetbare gegevens spelen daarbij een belangrijke maar geen allesbepalende rol. ‘Neem het voorbeeld van de vijfjaarsoverleving bij kanker. Daar zijn cijfers van en het is goed om die cijfers te verbeteren. Maar als je palliatieve zorg nodig hebt, dan is vijfjaarsoverleving niet belangrijk meer. Dan heb je behoefte aan aandacht en pijnbestrijding.’

Value base healthcare is in dit verband een manier van denken die niet alleen voordelen biedt, maar ook risico’s inhoudt. Met name de nadruk bij VBHC op gemiddelde uitkomsten kan problematisch zijn, aldus Kremer. ‘Nogmaals, het is heel goed dat we met cijfers en PROMS werken. Dat maakt de zorg aantoonbaar beter. Maar het idee dat we allemaal verschillend zijn en dus mogelijk individueel een andere behandeling nodig hebben, kan daardoor ondergesneeuwd raken. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te houden voor zaken als zingeving en zorg als maatschappelijke waarde.’

Lees het hele verhaal op Qruxx

 

 

Reacties