E-health

Jan Kremer wint Planetree Award voor mensgerichte zorg

Zorgvernieuwer Jan Kremer, hoogleraar aan het Radboudumc, heeft de Planetree Award voor mensgerichte zorg gewonnen. Volgens de jury verdient hij de prijs voor al zijn activiteiten om de zorg te verbeteren voor zowel patiënten als zorgverleners.

Planetree is een kenniscentrum voor mensgerichte zorg dat een zichtbare bijdrage wil leveren aan relevante innovaties en een betere benutting van best practices. Het is de eerste keer dat de organisatie de Mensgerichte Zorg Persoons Award uitreikt.

Planetree en technologie

Onderdeel van de visie van Planetree is het benadrukken van het belang van mensgerichte technologie. Deze moet in dienst staan van de professional en de cliënt. De verbinding van de cliënt zijn sociale omgeving staat hierbij centraal.

Dit wordt mogelijk door zaken als vriendelijk design, kleurgebruik en gebruiksgemak. Voorbeelden zijn onder meer voorlichtingsfilmpjes, webcam-contact met dierbaren, domotica en een gebruiksvriendelijk elektronisch cliëntdossier.

Visie Jan Kremer

Dit sluit aan bij de visie van Jan Kremer, die er recent op Qruxx tech voor pleitte om aandacht te houden voor zaken als zingeving en zorg als maatschappelijke waarde. Het gebruik van big data bijvoorbeeld is volgens Kremer belangrijk maar niet allesbepalend.

‘Neem het voorbeeld van de vijfjaarsoverleving bij kanker. Daar zijn cijfers van en het is goed om die cijfers te verbeteren. Maar als je palliatieve zorg nodig hebt, dan is vijfjaarsoverleving niet belangrijk meer. Dan heb je behoefte aan aandacht en pijnbestrijding.’

Nadruk op gemiddelde uitkomsten

Met name de nadruk op gemiddelde uitkomsten kan problematisch zijn, aldus Kremer. ‘Het is heel goed dat we met cijfers en PROMS werken. Dat maakt de zorg aantoonbaar beter. Maar het idee dat we allemaal verschillend zijn en dus mogelijk individueel een andere behandeling nodig hebben, kan daardoor ondergesneeuwd raken.

Reacties