E-health

Kernset Patiëntproblemen: eindelijk één taal voor verpleegkundigen

Getty Images / iStock

Verpleegkundigen zijn actief in alle zorgdomeinen. Daarom is het opmerkelijk dat ze niet over eenduidige verslaglegging beschikken. De Nationale Kernset Patiëntproblemen van beroepsvereniging V&VN maakt hieraan een einde.

De Kernset Patiëntproblemen maakt het mogelijk om het verpleegkundig zorgproces te standaardiseren en eenduidig te maken, en dus de overdracht te verbeteren. De Kernset bevat bovendien een verzameling gestandaardiseerde patiëntproblemen die laten zien hoe de nieuwe aanpak werkt.

“Verpleegkundigen vind je overal: in het ziekenhuis, de wijkzorg, de thuiszorg, de ouderenzorg en de ggz”, aldus Renate Kieft van V&VN. “In hun werk met patiënten verzamelen ze veel gegevens, die ze met elkaar delen en aan elkaar overdragen. Dat moet eenduidig gebeuren. Iedereen moet precies begrijpen wat de situatie is. Maar in de praktijk is dat vaak niet het geval. De onderlinge communicatie kent namelijk geen echte standaard.”

Onderzoek van V&VN

De Kernset Patiëntproblemen  is het resultaat van een onderzoek van V&VN naar de standaardisering van verpleegkundige gegevens. Hiervoor kregen verpleegkundigen uit alle domeinen van de zorg een lijst voorgelegd met een select aantal patiëntproblemen die zij in hun werk tegenkomen. Onderzocht is of iedereen precies hetzelfde verstaat onder een term uit die lijst. En zo nee, welke aanpassing noodzakelijk is.

Kieft: “Op dit moment zijn er nog verschillende probleemlijsten in gebruik voor de elektronische dossiers. Daardoor is niets eenduidig. Specifieke informatie moet handmatig worden toegevoegd. De Kernset Patiëntproblemen maakt daaraan een einde. Daarbij streven we naar volledigheid. Zodat een verpleegkundige in het dossier onderscheid kan maken tussen bijvoorbeeld een brandwond, smetten of een doorligwond.”

Als een verpleegkundige signaleert dat een term ontbreekt, kan hij of zij dit doorgeven. “Samen met experts beoordelen we of deze kan worden toegevoegd. Op termijn moet dat leiden tot een min of meer volledige lijst, en daardoor een betere overdracht, betere zorg en minder registratielast voor de verpleegkundigen.”

Beslissingsondersteuning

De Kernset maakt ook beslissingsondersteuning mogelijk. Doordat je het verpleegkundig handelen eenduidig kunt vastleggen, kun je interventies vergelijken en bespreken. Kieft: “De Kernset maakt het verpleegkundig handelen zichtbaar. Verpleegkundigen krijgen inzicht in elkaars keuzes en kunnen van elkaar leren. Ook de patiënt profiteert. Die krijgt meer inzicht in zijn situatie en kan daardoor de regie nemen. De Kernset draagt zo voor alle betrokkenen bij aan betere zorg.”

Op dit moment draait er een pilot in de regio Amsterdam en is er een implementatie bezig in het Radboudumc in Nijmegen. De eerste reacties zijn positief. Kieft is optimistisch. “Mensen moeten ermee aan het werk om te zien ze wat het voor hen oplevert. ‘O ja, dit hebben we echt nodig’, zeggen ze dan. Ik zie aan dit soort reacties dat het commitment groeit.”

Kernset Patiëntproblemen en SNOMED CT

De Kernset is gebaseerd op SNOMED CT. Dit is een internationaal terminologiesysteem voor de zorg. Het verzamelt allerlei termen uit de medische wetenschap en de zorg, en voorziet dezevan een eenduidige betekenis, gevalideerd door de betreffende zorgprofessionals.

SNOMED CT wordt beheerd door SNOMED International, een lidstatenorganisatie waarvan Nederland een van de grondleggers is. Nictiz beheert namens het ministerie van VWS de Nederlandse versie. Hiervoor worden onder meer de relevante termen vertaald en worden er subsets gemaakt om zorgverleners te ondersteunen bij het vastleggen en uitwisselen van gezondheidsinformatie. Een van die subsets is de Nationale Kernset Patiëntproblemen.

Lees hier meer over gegevensuitwisseling in de zorg.

Reacties