Medische Technologie

Klein röntgenapparaat maakt beoordeling weefsel op OK mogelijk

Ok-assistent Deborah Kamphues en chirurg Taco Klem

Als chirurgen het weggenomen weefsel bij een borstsparende operatie zelf op de OK kunnen bekijken, dan bespaart dat kostbare tijd en de kans op een re-operatie is veel kleiner. Als eerste ziekenhuis in Nederland is Franciscus Vlietland daarom gestart met het gebruik van de KubTec.

De KubTec is een compact röntgenapparaat dat het mogelijk maakt om binnen enkele minuten te beoordelen of de borstsparende operatie succesvol is uitgevoerd of dat er uit veiligheidsoverwegingen nog wat extra weefsel moet worden weggehaald. Chirurg Taco Klem en zijn team hebben inmiddels meer dan honderd operaties met het apparaat uitgevoerd.

Geen radioloog op de OK

Bij een borstsparende operatie blijft de vorm van de borst behouden. Alleen het gebied met daarin de afwijking wordt met een marge uit de borst weggenomen. “Vroeger duurde het 20 tot 25 minuten om een specimen door radiologie te laten beoordelen”, zegt Taco Klem. “Nu beoordelen we als chirurg zelf de röntgenbeelden. Daarbij kunnen we direct beslissen of we een re-excisie moeten verrichten bij een krappe marge.

Er is dus geen noodzaak voor een radioloog om op de OK aanwezig te zijn. Na afloop zendt de KubTec de via PACS de beelden door, zodat ook nog de radioloog kan beoordelen.” PACS is het Picture Archiving and Communication System, bedoeld om op de afdeling radiologie beelden te verwerken, te archiveren en te verspreiden.

Zelf positioneren in KubTec

“Tijdens de operaties maken we ongeveer drie opnamen per lumpectomiepreparaat, waarbij de gemiddelde duur van één opname ongeveer dertig seconden is”, legt Klem uit. “De beelden hebben een hoge resolutie en zijn prima te beoordelen. Met name het zelf positioneren in de KubTec van het preparaat maakt het mogelijk om heel precies de marge te bepalen van de snijranden. Je kunt exact beoordelen waar je ruim om de tumor bent heengegaan en waar mogelijk te krap. Op deze plaats waar het te krap is kun je direct een re-excisie verrichten.”

Het grootste voordeel voor de patiënt is dat het aantal re-operaties zal afnemen, wil Taco Klem aantonen. “Daardoor kunnen sneller door met de vervolgbehandeling en je hoeft niet nogmaals narcose. Voor de kosten van de gezondheidzorg in het algemeen is het grote winst: een re-operatie kost duizenden euro’s extra.” Voor het operatieteam heeft het apparaat een belangrijk bijkomend voordeel: de KubTec heeft dikke metalen wanden, dus de operateurs hoeven geen loodschort of röntgenjas meer te dragen.

Opleiden chirurgen

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) met een focus op opleiden en onderzoek. De KubTec is ook een waardevol apparaat voor het opleiden van chirurgen.

Het was een jarenlange wens om de KubTec, die ongeveer 75.000 euro kost, aan te schaffen, zegt Klem. “Nadat ik het apparaat om een medische beurs had gezien was ik overtuigd dat dit een verbetering kon geven in kwaliteit en logistiek.” Sinds november werken hij en zijn team er mee en inmiddels hebben ze er ongeveer 110 operaties mee gedaan. Het apparaat wordt ingezet bij alle borstsparende operaties die in het Franciscus Vlietland worden gedaan. Eén apparaat volstaat voor alle borstoperaties in het ziekenhuis.

 

 

Reacties