E-health

Leonard Witkamp: ‘Ziekenhuisgebouwen leveren torenhoge kosten op’

In 2030 zijn alle ziekenhuizen failliet. Dat is de inschatting van Leonard Witkamp, hoogleraar telemedicine en directeur van de digitale zorginstelling KSYOS. 'Door de digitale transformatie verdwijnen steeds meer fysieke instanties’.

Telemedicine is het alternatief voor de massale investeringen in vastgoed, aldus Witkamp in Zorgvisie. Dit betekent betere en snellere zorg, dichtbij de patiënt, en tegen lagere kosten.

In zijn werk als hoogleraar, verbonden aan het Amsterdam UMC, richt Witkamp zich op digitale transformatieprocessen in de zorg. Vanaf de jaren zeventig fuseerden steeds meer maatschappelijke instituties, en namen hun intrek in steeds grotere gebouwen. De keerzijde hiervan, legt Witkamp uit, waren de torenhoge vastgoedkosten van deze grootschalige locaties. “Vijftig procent van de opbrengst binnen de zorg gaat naar ziekenhuisgebouwen, peperdure ziekenhuis automatisering en personeel dat niet bijdraagt aan de zorg.”

Financiële injecties

Digitalisering zal er volgens Witkamp voor zorgen dat steeds meer fysieke (zorg)instellingen verdwijnen, die nu nog met ‘financiële injecties’ door zorgverzekeraars en overheid in leven worden gehouden. In 2030 zijn alle ziekenhuizen failliet, verwacht hij.

Voorwaarde is dan wel dat de ontwikkelaars focussen op een goed design. “De helft van de zorg op poliklinieken is goed te leveren onder digitale supervisie van medisch specialisten. Als ik bijvoorbeeld naar onze afdeling oogheelkunde binnen KSYOS kijk, biedt technologie veel mogelijkheden. Zo regelt telemedicine doorverwijzingen, en kan de oogarts zonder wachttijd een foto op afstand beoordelen. De lijntjes tussen zorgmedewerkers onderling worden dus korter, en daarmee ook de wachtlijsten in ziekenhuizen.”

Niet alle zorg digitaal

Op de vraag of digitale zorg ooit alle fysieke zorginstellingen zal vervangen, antwoordt Witkamp volmondig nee. “Fysieke locaties blijven altijd nodig, maar niet per se zoals nu georganiseerd. In plaats van massale gebouwen suggereer ik gespecialiseerde centra voor bijvoorbeeld acute zorg, zorg voor sociaal zwakkeren, et cetera. Daar hoeven die grote gebouwen niet voor overeind te blijven.”

Of deze vernieuwingen doorgevoerd kunnen worden, is nog maar de vraag. “Allerlei financiële belemmeringen zitten de ontwikkeling van innovatieve zorg in de weg. Het geld gaat voornamelijk naar ouderwetse, traditionele vormen van zorg.”

Meer tijd over

Hoe kunnen dokters de menselijke kant, die zo belangrijk is in het patiëntencontact, behouden terwijl technologie steeds belangrijker wordt binnen de zorg? Dat is een van de centrale vragen van het symposium i-Health georganiseerd door De Jonge Dokter, waar Witkamp op 29 juni zal spreken.

Waar sommigen vrezen dat de menselijke kant door digitalisering in het gedrang komt, denkt Witkamp dat technologie het patiëntencontact juist verreikt. “Digitale middelen kunnen de laagcomplexe zorg de artsen uit handen nemen. De verpleegkundig specialist kan zich hier bijvoorbeeld over ontfermen, waardoor de wachtlijsten voor deze patiënten korter worden. De medisch specialist kan zich dan richten op zijn inhoudelijke werk, en heeft zo meer tijd over voor patiënten met zwaardere problematiek.”

Telemedicine voorkomt burn-out

Witkamp is ervan overtuigd dat de digitalisering zorg ook bijdraagt aan het voorkomen van burn-out. “Als je geneeskundestudenten vraagt waarom ze voor dit vak hebben gekozen, zegt 90 procent: omdat ik iets voor een ander wil doen. Door de personeelstekorten moeten veel artsen nu laag gekwalificeerd werk doen. Tel daar de hoge werkdruk bij op, en je hebt het perfecte recept voor een burn-out. Telemedicine kan dit soort problemen voorkomen.”

Reacties