ICT infrastructuur

Leveranciers e-overdracht sorteren voor op samenwerking in de keten

oles_photo / stock.adobe.com

Bij de overdracht van patiënten van ziekenhuizen naar vvt-instellingen wordt nog veel gebruik gemaakt van papier en fax. Leveranciers van e-overdracht functionaliteiten werken aan oplossingen van dit probleem.

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Beter Healthcare. Het onderzoek betreft de marktverdeling van leveranciers van e-overdracht oplossingen tussen ziekenhuis en zorgorganisaties gericht op verpleging, verzorging en thuiszorg (VV&T). Daaruit blijkt dat leveranciers de functionaliteit uitbreiden om samenwerking in de keten mogelijk te maken. Daarbij hoort ook de uitwisseling van gestructureerde informatie.

De oplossing POINT van leverancier Linkassist heeft het grootste marktaandeel, maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van (beveiligde) mail. Daarnaast blijkt dat steeds meer leveranciers e-overdracht operationeel hebben bij hun klanten. Verder zijn er leveranciers die zich specifiek richten op de eerstelijns verwijzing en overdracht van zorg tussen huisarts en thuiszorg.

e-overdracht nog beperkt

Zorgoverdrachten, ook wel e-overdracht genoemd, zijn overdrachten van zorg door verpleegkundigen tussen ziekenhuis (tweede lijn) en VV&T-instellingen (derde lijn). Daarnaast vinden er zorgoverdrachten plaats in het kader van medisch specialistische verpleging thuis (MSVT).

De eHealth-monitor 2018 van Nictiz en Nivel toont aan dat binnen de ouderenzorg iets meer dan de helft van de respondenten (56%) gebruik maakt van elektronische uitwisseling. In de ziekenhuisbranche geldt dit voor 75%. De conclusie van de eHealth-monitor 2018 over de uitwisseling van gegevens: focus op het uniform vastleggen van informatie, zorg dat deze informatie uitwisselbaar is en dat het voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.

Deze aanbeveling sluit aan bij de door het Informatieberaad Zorg opgestelde outcomedoelen: ‘gestandaardiseerde informatie-uitwisseling’ en ‘eenmalig vastleggen van gegevens’.

Opzet van het onderzoek

Beter Healthcare vroeg leveranciers die een e-overdracht functionaliteit aanbieden om mee te werken aan het onderzoek. De vragen betroffen het marktaandeel, de mogelijkheden om informatie uit te wisselen en (toekomstige) functionaliteit(en).

Onder een e-overdracht functionaliteit verstaan wij:

 • Aanvraag van (na)zorg vanuit ziekenhuis of eerste lijn bij VV&T-instelling (inclusief de communicatie tussen zorgvrager en zorgaanbieder);
 • Overzicht van capaciteit en wachtlijsten in de derde lijn;
 • Overdracht van verpleegkundige zorg.

Conclusies van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder acht leveranciers van e-overdracht systemen en EPD/ECD’s. Het leverde de volgende conclusies op:

 • POINT is de meest gebruikte applicatie in ziekenhuizen;
 • Er wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van overdracht op papier, (beveiligde) mail en soms zelfs fax;
 • Meerdere leveranciers (Enovation, Forcare, Intersystems, KPN, Linkassist, Openline en ZorgDomein) bieden een e-overdracht functionaliteit aan die bij ziekenhuizen in gebruik is of op dit moment wordt geïmplementeerd;
 • EPD/ECD-leveranciers hebben uitwisseling van informatie op hun roadmap staan via eigen zorginfrastructuren of derden;
 • Wachtlijstfunctionaliteiten worden beperkt aangeboden: Calculus (van Topicus), POINT (van Linkassist) en Zorgspoor (van ZorgDomein);
 • Er zijn leveranciers die zich specifiek richten op de eerstelijns verwijzing tussen huisarts en VV&T (VIPLive, POINT en ZorgDomein);
 • Meestal vindt de zorgoverdracht plaats via ongestructureerde tekst zoals vrije tekst of pdf. Leveranciers benoemen dat zij berichtenstandaarden zoals HL7-FHIR en HL7-CDA ondersteunen om zo meer gestructureerde berichten te kunnen uitwisselen, maar dat klanten dit nog niet in gebruik hebben;
 • Het gebruik van Zorginformatiebouwstenen (ZIB) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ) wordt aangeboden door leveranciers om gegevens makkelijk te kunnen hergebruiken. Ook dit gebruiken klanten nog niet.

e-overdracht

Overzicht van leveranciers die de applicatie in gebruik hebben bij minimaal 1 klant (tussen ziekenhuis en VV&T)

Functionaliteit is: Actief bij klanten (+) Niet aanwezig (-) Bevindt zich in Implementatiefase (i)

Ontwikkelingen

Uit de antwoorden van de leveranciers komen twee ontwikkelingen nadrukkelijk naar voren:

 1. Leveranciers sorteren voor op samenwerking binnen de keten en het communiceren van overdrachten in de regio.
  Dit blijkt door de uitbreiding aan functionaliteit binnen de applicatie en dat de functionaliteit ook gericht wordt op verwijzing en overdracht van en naar de huisarts. Daarnaast wordt communiceren via een XDS-netwerk gerealiseerd of is dat al mogelijk. Daarmee is de e-overdracht niet meer een losse functionaliteit, maar onderdeel van een grotere informatieketen.
 2. Leveranciers investeren in het implementeren van gestructureerde informatie.
  Voor hergebruik van informatie in de keten is dit wel noodzakelijk. Leveranciers zijn bezig met het communiceren van gestructureerde informatie of ze hebben dit reeds gerealiseerd. FHIR is een veel gebruikte berichtenstandaard. De praktijk zal uitwijzen of leveranciers er samen met zorgaanbieders in slagen om deze functionaliteit geïmplementeerd te krijgen. Leveranciers lopen hierdoor voor op wetgeving die in de toekomst gestructureerde gegevensuitwisseling zal verplichten.

Ulco de Boer is managing consultant Healthcare bij Beter Healthcare. Eerder deed Beter Healthcare marktonderzoek naar leveranciers in de ggz, waarover in 2017 en 2018 publicaties verschenen in ZorgVisie.

 

Reacties