ICT infrastructuur

Livegang MedMij in Zoetermeer en Utrecht

© goodluz / stock.adobe.com

Zoetermeer en de regio Utrecht hebben de primeur van de eerste gecontroleerde livegangen waarin gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de pgo van de patiënt worden uitgewisseld.

Deze week zetten de betrokken partijen hun handtekening onder de overeenkomsten. Daarmee is het nu zeker dat dit najaar het uitwisselen van gegevens gaat beginnen.

Met de gecontroleerde livegangen wordt het MedMij afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht. De pilots gaan volgens MedMij ook helpen om zicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. Dit kan weer bijdragen om andere partijen te helpen bij de uitrol en implementatie van het MedMij afsprakenstelsel.

Zoetermeer

De eerste livegang is in Zoetermeer. Hier gaat een geselecteerde groep patiënten voor medicatiegegevens in de pgo van Ivido ophalen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Het LSP maakt de uitwisseling van actuele en relevante medicatiegegevens mogelijk tussen behandelaars van patiënten. Het gaat dan met name om huisartswaarneemgegevens en medicatiegegevens. In de pilot wordt deze infrastructuur uitgebreid met de uitwisseling van medicatie conform het afsprakenstelsel. Om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken is het LSP bezig om het MedMij-label te behalen. Ivido ontving in april al het MedMij-label.

Tegelijkertijd gaat ook het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer meedoen door de Basisgegevensset zorg (een vaste set van medische gegevens) uit te wisselen met patiënten met dezelfde pgo. Het ontsluiten van de zorginformatiebouwstenen van de Basisgegevensset zorg vindt plaats via het Zorgplatform van ChipSoft.

Regio Utrecht

Vrijwel gelijktijdig vindt een gecontroleerde livegang plaats in de regio Utrecht. Hieraan doen burgerportaal PAZIO, PGO ZorgDoc en opnieuw het LSP mee. PGO ZorgDoc verwacht in oktober het MedMij label te behalen.

Ook bij deze pilot gaat het om het uitwisselen van medicatiegegevens van apothekers naar een persoonlijke gezondheidsomgeving. In dit geval dus PGO ZorgDoc.

PAZIO is een overkoepelend e-health platform dat online diensten van meerdere zorg- en welzijnsorganisaties samenvoegt voor de inwoner. Via het PAZIO platform heeft de burger toegang tot online diensten van hun huisarts, het ziekenhuis, het buurtteam en de gemeente. Het huidige platform breidt uit met de functionaliteit van PGO ZorgDoc. Daarbij zijn conform MedMij de medicatiegegevens van de patiënt dus zichtbaar.

Reacties