ICT infrastructuur

Maasstad Ziekenhuis behaalt nieuwe VIPP-doelstelling

Het Maasstad Ziekenhuis heeft de A3 doelstelling gehaald van het landelijk Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

Dit meldt het Rotterdamse ziekenhuis op de website. De doelstelling A3 heeft betrekking op extra mogelijkheden van ziekenhuisportalen. Deze doelstelling is onder meer gehaald door digitale vragenlijsten toe te voegen aan Mijn Maasstad Ziekenhuis.

Bij de Pijnkliniek van het ziekenhuis vult al meer dan de helft van de patiënten de digitale vragenlijsten op Mijn Maasstad Ziekenhuis in.

Handig voor behandelaar

Dat is handig voor hen, maar ook voor de behandelaar, aldus Gusta Fennis-de Vries, verpleegkundig specialist en teamleider van de Pijnkliniek. “Vroeger moesten patiënten voor het ziekenhuisbezoek papieren vragenlijsten invullen. Dan zag ik de antwoorden pas tijdens het gesprek met de patiënt. Als ik nu mijn spreekuur voorbereid, weet ik al hoe het met de patiënt gaat.”

Doordat de vragenlijsten digitaal zijn, is het ook eenvoudiger om de informatie van verschillende vragenlijsten met elkaar te vergelijken.

Uitbreiding patiëntenportaal

Het patiëntenportaal van het Maasstad Ziekenhuis is bijna drie jaar beschikbaar voor patiënten. In de loop van de tijd is het steeds verder uitgebreid. “De digitale vragenlijsten zijn vast onderdeel geworden van het behandeltraject bij de Pijnkliniek” zegt Colinda Tijssen, programmaleider Gezamenlijke Zorg Dichtbij, waaronder Mijn Maasstad Ziekenhuis valt. “Het is een goed voorbeeld hoe je e-health integreert in het zorgtraject.”

Subdoelen Module A3

Module A3 bestaat uit het halen van drie subdoelen uit een lijst van vijf. Maasstad heeft onder meer gekozen voor het toevoegen van een medische e-health interventie aan het patiëntenportaal: de vragenlijst van de Pijnkliniek. Verder gaat het om een overzicht van zorgprofessionals dat het epd heeft geraadpleegd en de mogelijkheid om medicatie aan te passen.

Naast Maasstad haalden Ziekenhuis St Jansdal, Medisch Centrum Leeuwarden en Maxima MC deze module.

Reacties