Big data en kunstmatige intelligentie

‘Medische kennis is geen voorwaarde voor het ontwikkelen van algoritmen’

© kasto / stock.adobe.com

Voor de ontwikkeling van medische algoritmen zijn dokters steeds minder nodig. Dat zeggen Cees Snoek en Marcel Worring, de directeuren van het nieuwe innovatielab AIM dat toepassingen ontwikkelt voor medische beeldherkenning.

Bij het AIM Lab (Artificial Intelligence voor Medische beeldherkenning) gaan binnenkort zeven promovendi van de Universiteit van Amsterdam aan de slag. Zij ontwikkelen algoritmen op basis van deep learning. Dit is een geavanceerde methode van de ontwikkeling van software die de eigen performance verbetert.

Het gaat hierbij om het algoritmen voor medische beeldherkenning. Dit is software die nauwkeuriger dan het menselijk oog patronen in echo’s en MRI-scans kan ontdekken. Waardoor je als arts eerder en beter een diagnose kunt stellen.

Onderzoek AIM Lab

Concreet betreft het onderzoek van het AIM Lab onder meer een algoritme voor het vroegtijdig herkennen van de ziekte van Alzheimer. ‘Daarbij gaat het om zeer fijne patronen in foto’s die voor het menselijk oog nauwelijks zijn te onderscheiden, ook niet door experts,’ aldus Marcel Worring.  ‘Het algoritme wordt ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden beelden. Zo kan het systeem uiteindelijk subtiele details leren herkennen die niet opvallen in een enkel beeld.’

 Samenwerken met artsen

Interessant daarbij is dat de software via kunstmatige neurale netwerken zelf het werk doet, aldus Cees Snoek. ‘Medische kennis is dus geen voorwaarde voor het ontwikkelen van de algoritmen. Uiteraard heb je medici nodig om te bepalen wat je precies met gezond en ziek definieert en wat de doelen zijn die je wilt bereiken. En je moet ook samenwerken met artsen voor het toepassen van de algoritmen in de medische praktijk. Maar het feitelijke onderzoek naar het vinden van het beste algoritme, kunnen AI-wetenschappers doen zonder inmenging van dokters. Zij doen dat gewoon zelf, in samenwerking en soms ook in concurrentie met collega’s van over de hele wereld.’

Snelle afspraken

Opmerkelijk is daarnaast dat de financiering van het AIM Lab plaatsvindt met financiële steun van het Inception Institute of Artificial Intelligence in de Verenigde Arabische Emiraten. ‘Die samenwerking bevalt ons prima,’ aldus Cees Snoek. ‘We konden snel tot afspraken komen, veel sneller dan met de gebruikelijke financiering via het NWO, waarbij bovendien veel minder garantie is op toekenning van de gelden.’

Intellectueel eigendom

Daar staat tegenover dat het intellectueel eigendom van het onderzoek bij het Arabische onderzoeksinstituut komt te liggen. Dat kan een nadeel zijn, beaamt Snoek, maar de UvA stelt wel als voorwaarde dat al het onderzoek wordt gepubliceerd. ‘Het intellectueel eigendom mag dan elders berusten, maar iedereen is in de gelegenheid om kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek. Bovendien investeren we met het AIM Lab in de ontwikkeling van wetenschappelijk talent. En daar profiteert uiteindelijk de hele samenleving van.’

 

Reacties