Miljoenste patiënt behandeld met Philips Azurion-platform

Onlangs vond in GZA Ziekenhuizen te Antwerpen de 1 miljoenste procedure wereldwijd op een Philips Azurion-platform plaats. Dit platform stelt medisch specialisten in staat om complexe procedures minimaal invasief en beeldgeleid uit te voeren, ofwel 'opereren zonder te snijden'.

Op maandag 18 november voerde Benoit Thomas, chirurg thorax en vaatheelkunde bij GZA Ziekenhuizen de miljoenste operatie uit. Hij behandelde een patiënt met een aneurysma in de knieslagader. Het is belangrijk om een aneurysma te behandelen omdat zich hier bloedpropjes kunnen vormen. Deze kunnen de bloedstroom naar het been blokkeren of op andere plekken in het lichaam terecht komen zoals de hersenen en kransslagaders. Tijdens een anderhalf uur durende operatie plaatste Thomas een stent via een kleine incisie.

“Het platform heeft ons geholpen om het werkproces in de operatiekamer te verbeteren en het werk van onze medewerkers te vergemakkelijken,” aldus Thomas. “Een groot voordeel van de Azurion is dat we de scans die gemaakt zijn tijdens de diagnosestelling, ook tijdens de operatie kunnen gebruiken. Daarnaast is de hoeveelheid röntgenstraling lager, dit is goed voor de patiënt en het medisch team. De kwaliteit van medische beelden is verbeterd en de proceduretijd is verminderd doordat we een controlepaneel voor het platform aan het bed hebben.”[

Lager risico

Een Azurion-platform geeft de behandelende chirurg toegang tot een veelheid van beschikbare informatie over een patiënt aan de operatietafel. Zowel op basis vooraf verzamelde data als door middel van real-time visualisatie. Als centraal element in het interventielab biedt een Azurion de mogelijkheid om organen en weefsels zichtbaar te maken, de introductie van katheters te begeleiden en de plaatsing van implantaten te ondersteunen en te visualiseren, zodat de slagingskans van de behandeling wordt verbeterd. Zo kunnen ze met een incisie van minimale grootte toch biopsies nemen, tromboses verwijderen, een hartklep vervangen en stents of uiterst gelokaliseerde medicatie aanbrengen.

“Steeds meer en complexere ingrepen worden minimaal invasief onder beeldgeleiding uitgevoerd. De komende jaren zullen de mogelijkheden met het Azurion-platform alleen maar groeien,” zegt Ernst Wodrada, Head of Image Guided Therapy bij Philips Benelux. “De kracht van het open Azurion-platform is dat het beeld-, functie- en device data intuïtief samenbrengt rondom de arts en het team. Zo kunnen we samen minimaal invasieve vaatingrepen en beeldgeleide interventies verder innoveren. Voor de patiënt betekent dit een lager risico en een korter verblijf in het ziekenhuis – wat ook voor het zorgsysteem een lagere kost inhoudt.”

Reacties