ICT infrastructuur

Nexus en IHE Nederland ondersteunen manifest Bruins

Nexus Nederland en IHE Nederland ondersteunen het Manifest “Samen Vooruit: ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg” dat eerde aan minister Bruins voor Medische Zorg is aangeboden.

Medische gegevens moeten makkelijker en veiliger digitaal worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Ook moet de patiënt zelf eenvoudig inzage krijgen in zijn gegevens. dat is de achtergrond van het manifest dat eerder dit jaar aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is aangeboden.

Deze bedrijven ondertekenden woensdag in Slot Zeist dit manifest tijdens een bijeenkomst over interoperabiliteit in de zorg. Daarmee sluiten Nexus en IHE Nederland zich aan bij de brede coalitie van de zorgsector en het bedrijfsleven die dit manifest hebben gemaakt.

Open standaarden

Nexus Nederland en IHE Nederland conformeren zich daarmee aan drie principes uit ‘Samen vooruit’. Ten eerste committeren zij zich aan ICT-systemen die open zijn en volgens vastgestelde open standaarden. Ten tweede werken zij mee en dragen zij bij aan landelijke open infrastructuren die toegankelijk zijn voor alle partijen in de zorg. Concurrentie vindt plaats op toepassingen en/of diensten op basis van de data, en niet op de toegankelijkheid van die data of de data zelf. Tot slot hoort bij veilige identificatie eenvoudige toegang, hoge beveiliging en het gebruik van bewezen oplossingen voorop te staan.

Reactie VWS

Het ministerie van VWS en de werkgeversorganisaties zijn enthousiast. “Data kunnen werken voor gezondheid als we voldoende waarborgen bieden voor vertrouwen bij dokters, patiënten en alle andere betrokkenen. Een van de waarborgen is het niet concurreren op bezit van persoonlijke medische gegevens over mensen. Dat nu ook een belangrijke leverancier van systemen voor dossiervoering en een organisatie die werkt aan profielen voor gegevensuitwisseling in de zorg zich achter dit principe scharen is een grote stap vooruit”, aldus Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid en CIO van het ministerie van VWS.

Reactie Nexus

“Soepele en veilige gegevensuitwisseling is nog verre van praktijk op de werkvloer. De nieuwe aanpak leidt tot minder administratieve lasten voor zorgprofessionals, minder afhankelijkheid van vaste leveranciers en een grotere regie voor de patiënt. Er is ook een economisch belang: Nederland koploper maken in de digitale transformatie van de zorg.”, aldus Anthony Stigter, secretaris gezondheidszorg van VNO-NCW/MKB-Nederland.

Op 29 mei faciliteerde Nexus de sessie over gegevensuitwisseling. “Interoperabiliteit bereik je immers niet alleen. We vinden belangrijk om naast een landelijk afsprakenkader ook de zorginstellingen zélf in dit proces te betrekken en duidelijkheid te scheppen over de samenhang tussen lopende trajecten en uitwisseltechnieken. Samen met de grote groep aanwezigen, en met dank aan gastsprekers VZVZ, IHE Nederland, MedicalPHIT en Stichting GERRIT, is vandaag een mooie stap gezet” aldus Thijs Dekker van Nexus Nederland.

Reacties