Medische Technologie

Nieuwe CT-scanner geeft radiologen Rijnstate meer zekerheid bij diagnose

Ziekenhuis Rijnstate heeft de IQon Spectral CT van Philips in gebruik genomen. De radiologen van het ziekenhuis verwachten zo sneller een definitieve diagnose te kunnen stellen.

Op die manier hoeven patiënten volgens het ziekenhuis minder vaak terug te komen voor vervolgonderzoek. Rijnstate is het eerste niet-academische ziekenhuis in Nederland dat heeft gekozen voor de IQon Spectral CT.

De zogeheten ‘spectrale’ scanner kan meer nuttige informatie geven over het gescande lichaamsdeel, aldus radioloog Milan Pijn. “Dit geeft veel extra informatie. daardoor kunnen wij met meer zekerheid een diagnose stellen. Hier komt bij dat de patiënt ook minder vervolgonderzoek nodig heeft, omdat we veel meer kunnen zien tijdens de eerste scan. Dit scheelt de patiënt veel onzekerheid en bespaart op de zorgkosten.”

IQon Spectral CT: minder straling

Een ander voordeel is dat er aanzienlijk minder straling en minder contrastvloeistof nodig is om goede beelden te krijgen. “Vooral mensen met kwetsbare nieren hebben baat bij gebruik van minder contrastvloeistof. Het is nog erg vroeg om over resultaten te spreken, maar in de afgelopen maand hebben we bij patiënten met longembolieën 40 procent afname van contrastmiddel gerealiseerd.”

Jaarlijks worden er in Nederland 1,16 miljoen CT-scans gemaakt. UMC Utrecht was het eerste ziekenhuis in Nederland dat de IQon Spectrale CT in gebruik nam. Rijnstate is nu het eerste algemene ziekenhuis in Nederland dat kiest voor de spectrale scanner.

“Dankzij de technologie van spectrale CT kunnen ziekenhuizen een grote stap voorwaarts maken in het verbeteren van de patiëntenzorg,” aldus Margriet Hendrix van Philips Health Systems Benelux. “We zijn blij dat Rijnstate de voordelen ziet van deze nieuwe techniek en daarmee het belang van de patiënt vooropstelt.”

Kliniek van de toekomst

Rijnstate bouwt met samenwerkingspartner Philips al langer aan de zogeheten ‘kliniek van de toekomst’. Beide partijen willen voor zoveel mogelijk patiënten zorg thuis verlenen door het inzetten van thuismonitoring en het opzetten van een virtueel zorgcentrum.

De patiënten die deelnemen aan het virtuele zorgcentrum, maken gebruik van een Biosensor. Dit is een hightech sensor in de vorm van een pleister, die patiënten op de borst dragen en die op afstand hun vitale functies meet, zoals de ademhalingsfrequentie, huidtemperatuur, hartslag, lichaamspositie en valdetectie. Vervolgens worden deze gegevens via speciaal ontwikkelde software gedeeld met alle betrokken zorgverleners. Zodra een drempelwaarde wordt overschreden, gaat er een waarschuwing naar een verpleegkundige of een arts.

Als onderdeel van het virtuele zorgcentrum is het ook mogelijk om de verzamelde data te analyseren met behulp van slimme algoritmen, zodat zorgverleners en patiënten de informatie krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld over veranderingen in de vitale functies. Hierdoor is het mogelijk te voorspellen welke patiënten achteruit dreigen te gaan. Met deze informatie kun je vervolgens tijdig interveniëren.

Reacties