Medische Technologie

Nieuwe MRI Spaarne Gasthuis is goedkoper maar boekhoudkundig lastig

Wouter de Monyé en laborante Ria Zuurbier

Het Spaarne Gasthuis neemt als eerste ziekenhuis in Nederland een MRI in gebruik die vrijwel geen helium nodig heeft. De voordelen zijn volgens de gebruikers groot. Maar bij de aanschaf van dergelijke apparaten spelen boekhoudkundige problemen.

De afdeling radiologie van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp heeft een nieuwe MRI-scanner van Philips in gebruik genomen. De magneet van deze MRI heeft slechts zeven liter vloeibaar helium nodig om het apparaat te koelen. Dit in plaats van de 1500 liter die traditionele magneetsystemen bevatten.

‘Helium is nodig om de temperatuur bij de magneet in de buurt van het absolute nulpunt te brengen,’ legt radioloog en medisch manager Wouter de Monyé uit. ‘Daardoor ontstaat de supergeleiding die nodig is om het magneetveld te maken voor een snel en goed scanresultaat.’

Ingenia Ambition 1.5T MR

Een voordeel van de nieuwe methode is dat het apparaat zo’n 1000 kilo minder zwaar is. Dat biedt meer mogelijkheden wat betreft de locatie, omdat je niet beperkt bent tot zwaar gefundeerde vloeren.

Bovendien zijn er geen ingewikkelde pijpleidingsystemen nodig om het helium te laten ontsnappen bij een calamiteit. ‘Zoiets komt niet vaak voor,’ zegt De Monyé. ‘Ik heb het zelf maar een of twee keer meegemaakt. Maar dan heb je ook echt een probleem. 1500 liter verdampende helium wil je niet hebben in de ruimte waar je verblijft. Bovendien kost dat zo’n 15.000 euro.’

Hierdoor dalen de onderhoudskosten van nieuwe Ingenia Ambition 1.5T MR, zoals de MRI officieel wordt aangeduid. ‘En die kosten kunnen aardig oplopen. Per saldo zijn de jaarlijkse onderhoudskosten minstens zo hoog als de afschrijving als je die over tien jaar berekent.’

Compressed Sense

Bijzonder is verder, aldus De Monyé, de AI-techniek die het verwerken van patiëntdata tot beeld versnelt. ‘Compressed Sense, noemen ze dat. Die verwerking gaat met een snelheid die we ons vijf tot tien jaar geleden niet hadden kunnen  voorstellen.’

Dit scheelt vooral bij langdurige onderzoeken. ‘Om een beeld te geven: ons streven is om de duur van lange onderzoeken terug te brengen van zo’n 50 minuten naar een half uur. Dat vraagt wel wat aan training van onze medewerkers en van de aanpassing van de overige ict-systemen. En we willen natuurlijk ook niet inboeten aan kwaliteit. Maar die kant van een half uur willen we wel op.’

Boekhoudkundige problemen

Ook die snellere doorlooptijd levert dus een besparing op. Maar bij de aanschaf van dergelijke nieuwe MRI’s spelen problemen van boekhoudkundige aard, aldus De Monyé. ‘Op basis van de total cost of ownership is de rekensom voor deze MRI snel gemaakt. Een en ander wordt echter afgeboekt op verschillende posten. De aanschaf gaat ten laste van het algemene investeringsbudget van het ziekenhuis. Besparingen op het onderhoud en een snellere behandeling van patiënten worden doorberekend in het afdelingsbudget. Dat alles moeten we met elkaar in evenwicht brengen. Maar ik ga ervan uit dat wat betreft op termijn het gezond verstand zal zegevieren.

Reacties