Big data en kunstmatige intelligentie

Nieuwe standaard uitwisseling patiëntgegevens

Natali_Mis / Getty Images / iStock

Het uitwisselen van patiëntgegevens tussen ziekenhuizen wordt naar verwachting eenvoudiger dankzij de nieuwe standaard HL7 CDA. Inmiddels klinkt de roep om een grotere rol van de overheid.

De nieuwe standaard HL7 CDA is het resultaat van de samenwerking tussen epd-leveranciers Epic en Chipsoft, expertisecentrum Nictiz en het programma Registratie aan de bron.

De technische standaard is bedoeld voor uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen ziekenhuizen. De BgZ bevat patiëntgegevens die vrijwel altijd relevant zijn bij overdracht van zorg, los van de aandoening, het specialisme of de organisatie.

Belangrijke mijlpaal

Het gaat daarbij om bijvoorbeeld om naw-gegevens, medicatie, labuitslagen en hulpmiddelen. Via de BgZ legt iedereen deze gegevens eenduidig vast op basis van zorginformatiebouwstenen (zibs). Hierdoor wordt gegevensuitwisseling en hergebruik van gegevens mogelijk.

De keuze voor een standaard is een belangrijke mijlpaal, omdat de uitwisseling van patiëntgegevens nog altijd moeizaam verloopt. Vaak gebeurt dit nog handmatig, via de mail of de fax. Daarom is de keuze voor HL7 CDA volgens de initiatiefnemers een belangrijke stap om elektronische uitwisseling tussen ziekenhuizen mogelijk te maken.

Regionale uitwisseling

De standaard HL7 CDA is getest in het project ‘Regionale uitwisseling’ van Registratie aan de bron. Hierbij is gekeken hoe elektronische uitwisseling rond stamceltransplantatie plaatsvond tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Chipsoft) en het Radboudumc (Epic). Op basis van deze test is nu besloten de standaard beschikbaar te stellen.

Jan Hazelzet, hoogleraar waardegedreven zorg aan het Erasmus MC, vindt dat Nederland desondanks achterloopt op het gebied van uitwisseling van medische gegevens. Artsen kunnen in acute situaties niet bij medische informatie van patiënten uit een ander ziekenhuis.

Registratie aan de bron

Hazelzet is een van de grondleggers van ‘registratie aan de bron’, een landelijk initiatief om medische gegevens op een eenduidige manier vast te leggen. Sinds kort maakt hij ook deel uit van de Architectuur Board van het Informatieberaad Zorg.

De overheid bepaalt volgens welke standaarden softwareleveranciers moeten werken, aldus Hazelzet. Maar dit zou landelijk moeten worden geregeld. Ict-bedrijven maken daarom pas op de plaats bij het ontwikkelend van software. In de Verenigde Staten worden softwareleveranciers hier wel toe verplicht. ‘Dit zou in Nederland ook moeten gebeuren,’ aldus Hazelzet.

 

 

 

Reacties