Privacy en security

Onderzoek: wie heeft welk epd?

Monet / stock.adobe.com

Een overzicht van de epd’s die de Nederlandse ziekenhuizen gebruiken, wijst uit dat ChipSoft en Epic een steeds sterkere marktpositie hebben. Adviesbureau M&I/Partners stelde het onderzoek samen.

Inmiddels is de epd-markt in Nederland vrijwel geheel verdeeld tussen twee partijen: ChipSoft en Epic.  ChipSoft heeft contracten met vijftig ziekenhuizen. Daarvan zijn er een aantal bezig met de overstap van het oude Ezis naar het nieuwe HiX-systeem. Epic is leverancier van tien ziekenhuizen.

Voor alle bedrijven geldt dat ze werken aan de ontwikkeling van de zogeheten zorginformatiebouwstenen (zib’s). Dit gebeurt vanuit het programma Registratie aan de Bron en het bijbehorende VIPP-programma. Daarnaast werken de leveranciers aan eigen ontwikkelingen.

Andere markten

ChipSoft verlegt, nu de uitrol van Hix achter de rug is, de focus naar de uitrol van Hix 6.1. Dit is een doorontwikkeling die zich meer richt op de any-place-any-time-filosofie. Daarnaast zet ChipSoft nadrukkelijk in op andere markten binnen de Nederlandse zorg. Het gaat hierbij onder meer om de eerste lijn en de revalidatie.

Epic richt zich de komende periode ook op preventieve zorg. Daarnaast is Epic actief met het ontwikkelen van een voorspellende analytische functionaliteit voor zorgverleners en de verdere doorontwikkeling van zorgpaden.

Nexus

Nexus leverde de afgelopen periode enkele aanvullende modules op, zoals de SEH- en PDMS-modules. Het bedrijf werkt in 2018 bovendien aan de verdere uitbouw van het eigen medicatievoorschrijf- en toedieningssysteem. Ook is Nexus actief in de completering van de eigen suite.

Cerner ondersteunt de bestaande implementaties die het bedrijf in 2016 overnam van Siemens. In België implementeert Cerner het EPD Millenium. Dit gebeurt onder meer bij twee academische ziekenhuizen. In Nederland wachten we nog op de eerste uitrol van het Cerner EPD.

CSC Care Solutions is tot slot, samen met het Meander Medisch Centrum, bezig met de uitrol van hun eigen ZIS/EPD-oplossing. Dit zal naar verwachting in december 2018 tot een volledige implementatie leiden.

 

Reacties