Privacy en security

Onderzoekers Erasmus: angst voor privacy belemmert innovatie

WrightStudio / stock.adobe.com

In Nederland is de angst voor privacy groter dan in veel andere Europese landen. Dat blijkt uit onderzoek van Antoinette de Bont van de Erasmus School of Health Policy & Management.

Onlangs maakten onderzoekers Antoinette de Bont en Rik Wehrens van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) de resultaten bekend van een onderzoek naar de rol van privacy bij het gebruik van big data in acht Europese landen.

Daarbij blijken grote verschillen te bestaan. “In Nederland, maar ook in Duitsland en Oostenrijk, is men zeer voorzichtig met het delen van data,” zegt Rik Wehrens. “Maar in een land als Zweden heeft dat veel meer het karakter van een burgerplicht. De zorg wordt er beter van, vindt men daar. Dus moet je een bijdrage leveren.”

Het is daarbij van belang goed in kaart te brengen wat de burger eigenlijk wil, voegt Antoinette de Bont toe. “In de discussies in de media lijkt het soms alsof de burger alleen maar op de rem trapt en bang is voor het uitwisselen van medische gegevens. Dat is niet het geval. De meeste mensen begrijpen heel goed dat uitwisseling de zorg kan verbeteren. Het enige wat ze willen, is dat die gegevens niet voor de verkeerde doeleinden worden gebruikt.”

Verzekeraars

In het Verenigd Koninkrijk is hiervoor de afgelopen jaren leergeld betaald. ‘Ze lopen daar voor op ons wat de uitwisseling van data betreft, maar aanvankelijk pakte dat verkeerd uit. Medische gegevens bleken te worden uitgewisseld met verzekeraars. Dat voedde het wantrouwen natuurlijk aanzienlijk. Inmiddels is het beleid volkomen anders. Burgers krijgen precies te horen waarvoor hun gegevens worden gebruikt en waarvoor niet. Daarvoor zijn ook garanties ingebouwd. De Engelsen hanteren nu het begrip confidentiality. Daar heb je veel meer aan dan aan dat vaak misbruikte begrip privacy.’

Antoinette de Bont

Antoinette de Bont en Rik Wehrens

Nederland is overigens niet het strengste land wat betreft de toepassing van privacyregels. “Duitsland gaat nog verder. In Duitsland kan de overheid ingrijpen als een patiënt zijn medische gegevens vrijwillig deelt. ‘U mag dat wel willen, maar het is in onze visie strijdig met uw belang, en daarom verbieden we het.’ Dat is de achterliggende gedachte.”

Jodenvervolging

Opvallend aan het onderzoek van de ESHPM is dat ook naar de historische context van het omgaan van privacy en big data is gevraagd. De Tweede Wereldoorlog blijkt nog een belangrijke rol te spelen. ‘De Jodenvervolging was het ergste in landen met een goed administratief systeem, zoals Nederland. De bezetter maakte daar misbruik van. Een land als Zweden, dat een andere geschiedenis heeft, gaat daarom heel anders met privacy om.’

Het is daarom van belang, aldus de onderzoekers van de ESHPM, dat er een debat wordt gevoerd over het belang van gegevensuitwisseling. ‘We moeten duidelijk maken hoezeer de zorg hiermee is gediend, zeker bij minder vaak voorkomende ziektes. Er mag geen misbruik worden gemaakt van die gegevens, maar je moet ze wel uitwisselen. Dat is onze belangrijkste boodschap, en daarbij kun je heel veel leren van de manier waarop andere landen het aanpakken.’

Autoriteit Persoonsgegeven

De bevindingen van Antoinette de Bont en Rik Wehrens sluiten aan bij een eerder verslag van de Autoriteit Persoonsgegevens. In het laatste half jaar van 208 hebben bijna 10.000 mensen een privacyklacht ingediend. De zorgsector staat hierbij op een gedeelde vierde plek, samen met financiële instellingen. Zakelijke dienstverleners, de IT-sector en de overheid scoren hoger als het om privacyklachten gaat.

Reacties